Bionafta je na vzestupu - kdy ji budou následovat ceny řepky?

5.5.2006

Z konjunktury obnovitelných druhů surovin by měli profitovat také zemědělci, protože nakonec surovina na novou energii roste na jejich polích. To platí zejména od té doby, kdy cenově výhodné zásobování fosilními palivy, jako ropou nebo zemním plynem, není již ani u nás samozřejmostí. Ale právě u nejdůležitější obnovitelné suroviny, u řepky, nastává doposud spíše opak. Zatímco řepkový olej a metylester řepky (RME) dosahují rekordních cen a výrobci si dopřávají tučných zisků, nemůže být doposud u tržeb za řepku ani řeč o novém "zlatém opojení". Místo toho se cenové nůžky mezi surovinou "řepka" a koncovým produktem "bionafta" rozevírají stále více. Potřeba řepky se stále zvyšuje To znamená, že lisovny oleje v principu vydělávají hned dvojnásobně, když výrobní cenu řepky stlačují. Naposledy se na úrovni výrobce platilo většinou mezi 19 a 21,50 EUR.q-1 (netto, franko zemský obchod). Lisovny oleje by kvůli setrvávajícím cenám řepkového oleje mohly čistě matematicky bez problémů dosahovat 25 EUR za metrický cent řepky. Mnoho optimistů totiž v každém případě vidí také u řepky prostor pro pohyb nahoru ještě před novou sklizní. Navíc pro tento odhad hovoří více bodů: ¦ Letošní potřeba německých 3 milionů tun metylesteru řepky ročně narůstá. Lisovny oleje kapacitou ve výší možných 6 milionů tun výrazně převyšují domácí produkci. ¦ Pro zpracování v sezoně 2005/2006 je kromě toho z německé produkce k dispozici s přibližně 5 miliony t okolo 4 % suroviny méně než v roce předcházejícím. ¦ Potřeba řepky má průběžně narůstat také v EU. Zpracování řepky by mohlo v období 2005/2006 narůst na více než 14 milionů tun. S odhadovanými 15,4 miliony tun je pro potřebu sice k dispozici dostatečná nabídka ze sklizně 2005 a navíc by se také mohly mírně zvýšit importy z třetích zemí. Ve srovnání s celkovým zpracováním ale připadají odhadované importy ve výši 170 000 t až 420 000 t stěží v úvahu. Přes dále se zvyšující potřebu řepky uvádějí někteří cenoví pesimisté současnou velkou kanadskou sklizeň řepky, silný zájem o australskou řepku a nápadně rekordní pěstování řepky v Německu jako argumenty, proč by ceny nemohly výrazně stoupnout. V jednom bodě mají dokonce pravdu: Pěstební plocha ozimé řepky je s kolem 1,4 miliony ha v celé Spolkové republice téměř o 6 % větší než v uplynulém roce. Ale: Zda tím ve sklizni roku 2006 "hrozí" nový rekord produkce nebude ještě dlouho jisté. Sklízená množství závisí hlavně na povětrnostních podmínkách na jaře a při sklizni. Rostlinného oleje je na celém světe nedostatek Jak je řepka jako surovina skutečně žádaná ukazuje pohled na trh s řepkovým olejem. Na konci roku 2005 dosahoval kurz s cenou 620 EUR.t-1 (fob Rotterdam) rekordní úrovně a umístil se zřetelně jinde než jiné druhy olejů jako sojový olej nebo palmový olej. Dodávky k rychlému dodání bylo možno získat pouze za výrazný příplatek. Následující body objasňují celosvětově napjatou situaci v zásobování řepkou: ¦ Na překladišti v Rotterdamu klesají zásoby od poloviny roku 2005. Zásoby mají mezitím klesnout na pouhých 14 500 t. ¦ Řepkový olej poptávají stále více nejen výrobci pohonných hmot, ale také potravinářský a chemický průmysl. V oblasti potravinářství prodej řepkového oleje v roce 2005 opět znovu výrazně vzrostl, podle spotřeby v celé EU činí již od roku 2004 více než 12 milionů tun. ¦ Celosvětové zásobování rostlinnými oleji označují analytici jako napjaté. Globální spotřeba rostlinných olejů v letošním roce pravděpodobně znovu vzroste o dobrých 5 % na 114 milionů tun. Spotřeba by se tak od roku 1990 zdvojnásobila. ¦ V Německu očekává Svaz německého průmyslu biopaliv (VDB) v dalších letech výstavbu zpracovatelských kapacit lisoven oleje na řepku na až 7 milionů tun. Množství navíc by měly bez problémů pojmout již zčásti ve výstavbě se nacházející závody na výrobu bionafty. Proto mnoho napovídá i pro v budoucnu vysoké ceny řepkového oleje. Kurzovní kotace sice v poslední době mírně klesly, kromě jiného také kvůli diskusi o dani z bionafty. Pozdě
Zdroj: uzpi
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

19. 5. 2025 Mezinárodní den včel

16.5.2024

Botanická zahrada v Liberci vás zve na Mezinárodní den včel

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

18.05.
Počasí na den 18.05.
11°C / 19°C

19.05.
Počasí na den 19.05.
10°C / 20°C

20.05.
Počasí na den 20.05.
11°C / 22°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A