9,29 centu za kilowatthodinu elektrické energie podle zákona o obnovitelných druzích energie

18.5.2006

Jak minulý týden sdělil ve své tiskové informaci Svaz německých provozovatelů sítí (VDN), zvýšil se v loňském roce podíl obnovitelných druhů energie na spotřebě elektrického proudu na 8,5 %, po 3,0 % v roce 2000. Téměř 2/3 elektrického proudu podle zákona o obnovitelných druzích energie je vyrobeno ve větrných elektrárnách, jejichž produkce se oproti roku 2000 zvýšila na 3,4-násobek. Ještě silnější byl nárůst u zařízení na zpracování biomasy, která vyrobila téměř 6,7-krát více než v roce 2000. Tak by se ale vyrobilo pouze 13,6 % elektrického proudu podle zákona o obnovitelných druzích energie, vysvětluje VDN. Podle údajů Svazu bylo v uplynulém roce na úhradách za dodávky do rozvodné sítě splatných 3,6 miliardy EUR. Na větrnou energii přitom připadalo 2,3 miliardy EUR, na biomasu 585,46 milionu EUR, na vodní energii 337,67 milionu EUR a na solární energii ze slunečního záření 282,65 milionu EUR. Za dodávky skládkového plynu, důlního plynu a plynu z čistíren odpadních vod se zaplatilo 182,17 milionu EUR. Průměrná úhrada za elektrický proud ze zařízení podle zákona o obnovitelných druzích energie činila podle VDN v loňském roce 9,29 cent.kWh-1 poté, co v roce 2000 činila 8,50 cent.kWh-1. Tento nárůst souvisí především se zvláště vysokými úhradami za dodávky solární energie do sítě. Elektrárenský svaz (VDEW) vydal vplynulém týdnu prognózu o nárůstu nákladů, které mají být spojeny se zákonem o obnovitelných druzích energie. Podle ní se zvýší úhrady podle zákona o obnovitelných druzích energie v roce 2005 na 4,3 miliardy EUR a v roce 2006 na 4,9 miliardy EUR. Odhadované vícenáklady ve srovnání s tržní hodnotou jsou v roce 2005 vyčísleny na 2,7 miliardy EUR, pro nadcházející rok 2006 na 2,9 miliardy EUR. Spotřebitelé by si museli zvyknout na dále se zvyšujícící zatížení za přepravu ekologické elektrické energie, uvádí VDEW. Na odpor narazila čísla VDEW u Spolkového svazu obnovitelných energií (BEE). Podíl nákladů připadajících za elektrický proud z obnovitelných druhů energie se v tomto roce zvýšit nemá a nezvýší se ani v roce příštím, vyhlásil Svaz v tiskové informaci. Pro zákazníky z domácností činí tak zvaný podíl ze zákona o obnovitelných druzích energie přímo 0,5 cent.kWh-1. To by mělo být méně než 3 % průměrné ceny elektrického proudu. Přitom v Německu pocházelo již 10 % elektrického proudu z obnovitelných druhů energie. V následujících letech by se náklady měly snižovat, protože pokles úhrad za elektrický proud z obnovitelných druhů energie je předem dán ze zákona, zatímco náklady za elektrickou energii z uhlí, plynu a jaderné energie se stále zvyšují. BEE vyčítá elektrárenským koncernům v jejich výpočtech falešné údaje. “Zákon explicitně předepisuje, jak se mají vypočítávat náklady za elektrický proud, které se účtují zákazníkům”, potvrdil jednatel BEE Milan Nitzschke. Elektrárenské koncerny se toho nedržely a požadovaly od svých zákazníků až o 20 % více než je přípustné. V tomto roce se tímto způsobem od zákazníků vybralo v celé Spolkové republice až o 500 milionů EUR více. Elektrárenské koncerny se na nákladech za obnovitelné druhy energie obohatily, se domníval Nietzschke. Na účinky na pracovní trh podporováním větrné energie poukazovala v energeticko-politickém výkladu spolková poslankyně za stranu Zelených Bärbel Höhn. Zatím je 65 000 pracovních míst závislých na větrné energii, 35 000 na kamenném uhlí a 40 000 míst na atomové energii. Je málo oborů, ve kterých by Německo bylo na světovém trhu ve vedoucí pozici. Větrná energie k nim patří, zdůrazňuje paní Hohn.
Zdroj: uzpi
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

13. 06. 2024 - Polní den ÚKZÚZ 2024

27.5.2024

Datum a místo konání: 13. 06. 2023 od 9:00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zkušební stanice v Chrastavě, Bílokostelecká 208; 463 31 Chrastava

» více

14. 06. 2024 - Mladý včelař

16.5.2024

Místo konání: školní farma Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Zámecká

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

19.06.
Počasí na den 19.06.
15°C / 28°C

20.06.
Počasí na den 20.06.
15°C / 27°C

21.06.
Počasí na den 21.06.
15°C / 29°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A