Výsledky genotypizace fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy

31.1.2024

Původce fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy (původce = ´Candidatus ́Phytoplasma solani – „fytoplazma stolburu“) infikuje širokou škálu kulturních i planě rostoucích rostlin. K jeho šíření dochází prostřednictvím hmyzích přenašečů. Hlavním vektorem je žilnatka vironosná (Hyalesthes obsoletus). Jedná se o polyfágní druh, který saje na mnoha druzích rostlin. V infekčním cyklu hrají důležitou roli též tzv. mezihostitelské rostliny, které fungují jako rezervoáry fytoplazmy. Mezi ně patří zejména kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a svlačec rolní (Convolvulus arvensis).

Hlavním cílem studie byla genotypizace fytoplazmy stolburu z hostitelských rostlin (révy vinné a dalších rostlinných druhů) a určení převažujícího genotypu (tuf-typu) na Moravských vinicích. Studie zabývající se genotypizací fytoplazmy stolburu v ČR byly provedeny před více než 10 lety a nebyl při nich zjištěn výskyt genotypu tuf-a. Druhým cílem studie bylo ověřit, zda se situace za poslední roky nezměnila, a tedy že genotyp tuf-b v ČR stále převažuje. Součástí závěrečné zprávy je vedle zjištěných výsledků i návrh doporučení opatření na potlačení výskytu fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy.

Celkem bylo analyzováno 127 vzorků révy vinné a svlačce rolního pocházejících z 64 lokalit v 55 katarálních územích vinařské oblasti Morava. Genetickou typizací bylo potvrzeno, že z 98 % se na Moravských vinicích vyskytuje fytoplazma stolburu, typ tuf-b. Životní cyklus genotypu b je spjat se svlačcem rolním jako dominantní rezervoárovou rostlinou. Tento genotyp je více rozšířený.  Ve dvou vzorcích révy vinné byl poprvé v ČR zachycen typ tuf-a, spjatý s cyklem zahrnujícím kopřivu jako rezervoárovou rostlinu. Z výsledků vyplývá, že genotyp tuf-b, je v ČR stále převládajícím genotypem fytoplazmy stolburu.

Studie byla podpořena prostředky z Národního akčního plánu (dále NAP). Na základě zjištěných poznatků jsou navržena doporučení pro státní správu a pěstitele révy.


Zpráva z genotypizace fytoplazmy stolburu révy vinné - soubor ke stažení (pdf, 771 kB)

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

14. 3. 2024 - Seminář "Projekty fotovoltaických elektráren na zemědělských stavbách"

1.3.2024

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2024 od 10 hodin (prezence od 9:30) v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.

» více

11. 3. 2024 - pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

1.3.2024

V pondělí 11.3.2024 od 15 hodin (cca do 17 hodin) se uskuteční v zasedací místnost na radnici MÚ Frýdlant (hlavní historická budova 1.patro) pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

» více

9. 3. 2024 - Krajská myslivecká konference 2024

19.1.2024

Blíží se krajská myslivecká konference, ještě měsíc lze hlasovat o významnou osobnost v myslivosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

01.03.
Počasí na den 01.03.
6°C / 14°C

02.03.
Počasí na den 02.03.
6°C / 12°C

03.03.
Počasí na den 03.03.
5°C / 14°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A