Zemědělská technika je významným hospodářským faktorem

23.8.2005

Největší část koláče odbytu si přitom rozdělují pouze tři státy, Německo jako vedoucí stát v zemědělské technice ve společenství s hodnotou výroby 4,531 miliard EUR, Itálie s 3,95 miliardami EUR a Francie s 3,14 miliardami EUR. Ve Velké Británii se v uplynulém roce vyprodukovala zemědělská technika v hodnotě 1,72 miliard EUR. Všechny ostatní státy EU jsou se svou hodnotou výroby pod hranicí jedné miliardy EUR. V Rakousku tato hodnota činí 824 milionů EUR, následováno Dánskem se 750 miliony EUR. Pro nové členské státy EU ještě nejsou k dispozici žádné údaje, přispívají ostatně k hodnotě výroby také pouhými dvěma miliardami EUR. Ve státech staré patnáctky se naopak napočítalo více jak 1000 podniků vyrábějících zemědělskou techniku se 135 000 zaměstnanci. Mezi nimi jsou velkoprůmyslové podniky, především výrobci traktorů jako hlavní hráči, jakož i velký počet menších podniků, které s malými počty kusů obsazují určité sektory trhu a často zazáří inovacemi. Zvláštní silou vyniká německý průmysl zemědělské techniky. Pro něj byl rok 2004 rokem rekordním s nárůstem produkce o 15 %. Úspěchu se ale dosáhlo především v exportu: Německo bylo opět "mistrem světa v exportu". 76 % výroby, to byla přinejmenším hodnota 3,43 miliard EUR, se vyvezlo. Největší část z toho šla do ostatních států EU a s významnou mírou nárůstu do přístupových členských států. Kromě toho ale jsou důležitými trhy také východní Evropa a USA. Pro výrobce traktorů je Severní Amerika dokonce druhým nejdůležitějším regionem. Podíl exportu u zemědělských traktorů byl s 83 % ještě vyšší než v celém odvětví. Ovšem tuzemský trh se zemědělskými stroji poklesl, na rozdíl od trendu v EU, o 5 % na 2,5 miliardy EUR. V tom jsou zahrnuty importy v hodnotě 1,418 miliard EUR. Tak jako dříve byla připravenost německých sedláků investovat ztlumena vzhledem k jejich napjaté hospodářské situaci. Přírůstky 22 % v exportu ale mohly pokles v tuzemsku více než kompenzovat. Po určitém zvýšení v roce 2002 a výrazně slabších letech 2003 a 2004 se v Německu nyní opět projevuje oživení trhu se zemědělskými stroji. Německý průmysl zemědělských strojů není ještě zcela zachycen vlnou přesunů: Expanze probíhá v prostoru Německa.
http://www.agranet.de/7055.php
Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

15.04.
Počasí na den 15.04.
5°C / 15°C

16.04.
Počasí na den 16.04.
3°C / 10°C

17.04.
Počasí na den 17.04.
2°C / 10°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A