Ochrana sadů proti obaleči zahradnímu

30.8.2005

     Tuto zkušenost sděluje Nigel Kitney, odborník na pěstování ovoce z West Midland. Dokonce i když obaleč zahradní (Archips podana) je zlikvidován dobře načasovanými postřiky, bude stejně početný v následující sezo.

     Důvodem jeho setrvávání je to, že má velmi širokou řadu druhů hostitelů z čeledi růžovitých, která zahrnuje mnoho stromů, keřů a bylin jako například chmel a jahodník a proto vakuum vytvořené jejich likvidací v sadech je vyplněno pronikáním obaleče ze sousedních lesů, živých plotů a zahrad.

 Nigel Kitney ale nikdy nezaznamenal jakékoliv škody způsobené obalečem ovocným na svém ovoci (má více než 60 akrů vlastního ovoce), a to díky dobré kontrole s velmi účinnými insekticidy jako Runner (methoxyfenozid).

     Dokonce podle entomologa z výzkumné stanice East Malling Research Jerryho Crosse je obaleč ovocný jedním z nejškodlivějších škůdců tam, kde je špatně potlačován, například  v případě organicky obhospodařovaných sadů. Nigel Kitney připomíná, že před několika lety organičtí pěstitelé organických pěstovaných moštových jablek nepostřikovali jabloně strádající velmi vážným napadením tímto obalečem.

     Zdá se, že moštové odrůdy jablek jsou rezistentní vůči napadení obaleče jablečného možná proto, že obsahují pro obaleče nepřijatelné složky.

     Obaleč ovocný přezimuje jako polodospělá larva ve štěrbinách kůry, objevuje se na jaře přibližně v první dekádě dubna. Po květu se larvy v sadu kuklí a objevují se po třech až čtyřech týdnech, poněkud později než  obaleč jablečný. Samičky kladou velké dávky dobře skrytých vajíček, která se líhnou o sedm až deset dní později. Larvy se živí na ovoci a způsobují tím povrchová poškození, která mají za výsledek vyřazení při kvalitativním třídění. Některé z housenek odstartují jiný vývojový cyklus, což vede k dílčí druhé generaci obaleče na konci srpna a na začátku září.

     Jakmile první generace obaleče ovocného začíná létat (na začátku června) je možné instalovat lapací pasti.

     První postřik proti obaleči se obvykle shoduje s dobou druhého postřiku proti obaleči jablečnému a další může být aplikován o 10–14 dní později. Larvy obaleče zahradního se živí na povrchu ovoce, proto je jeho hubení pravděpodobně snazší než hubení obaleče jablečného, zvláště, je-li postřik proti obaleči jablečnému aplikován poněkud později, kdy se  jeho larvy začínají zavrtávat do ovoce.

     Přípravek Runner má výhodu, že likviduje vajíčka i larvy, a proto by jej pěstitelé měli aplikovat poněkud dříve než přípravky jako například chlorpyrifos, aby plně využili jeho ovicidní aktivity.

 

Grower, 2005, 12 May, s. 6

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.01.
Počasí na den 25.01.
-1°C / 3°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-2°C / 3°C

27.01.
Počasí na den 27.01.
-2°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A