Regulace plevelů v ozimé pšenici

5.10.2005

Ztráty na výnosech způsobené zaplevelením se při porovnání druhů obilovin snižují v pořadí: ozimý ječmen > ozimá pšenice > ozimé tritikale > ozimé žito. Konkurenceschopnost ozimé pšenice je tedy nižší než u ozimého žita a tritikale.

Mechanické hubení plevelů (např. vláčení branami) dosahuje přibližně 50 až 70% účinnosti. Účinnost mechanické regulace kromě jiného závisí na půdních podmínkách (půdním druhu), vývojové fázi plevelů a na technologii (rozteči hřebů, směru zpracování, pojezdové rychlosti). Na kyprých půdách a při časné aplikaci (fáze děložních listů až malá listová růžice plevelů) lze dosáhnout lepšího plevelohubného efektu než při pozdní aplikaci.

Při použití herbicidů může být dosaženo až 100% účinku, což však vzhledem k nákladům a životnímu prostředí není vždy nutné. U relativně méně konkurenceschopných plevelů (např. rozrazily, violka trojbarevná, ptačinec žabinec) lze tolerovat nižší výskyt rostlin a redukovanou dávku herbicidu. Ošetření by mělo proběhnout postemergentně (zhruba od fáze třetího listu pšenice). Aplikace herbicidů do ozimé pšenice na podzim se doporučuje zvláště u časných výsevů a u monokultur pšenice. Zde je potřeba zaměřit se na často se vyskytující trávovité plevele chundelku metlici, sveřepy (např. sveřep jalový), lipnici roční a psárku polní. Proti chundelce je možné použít herbicidy na bázi účinných látek isoproturonu, sulfuronu, prosulfocarbu, fenoxapropu, flufenacetu a flurtamonu. Zde se doporučuje časné ošetření porostů pšenice (BBCH 11–13). Při výskytu chrpy modré, máku vlčího a brukvovitých plevelů je potřeba použít další herbicidy (event. směsi herbicidů). U psárky polní je kromě toho nutno pamatovat na tvorbu rezistence (plná dávka herbicidu). K hubení sveřepů se používají také herbicidy s účinnou látkou propoxycarbazon a sulfuron. Zde se osvědčilo aplikovat herbicid v plné dávce (event. použít smáčedlo) a v pozdějším termínu (do BBCH 31). U všech herbicidů je potřeba dbát na zákonná omezení (např. vzdálenost od vodních zdrojů), půdní podmínky a doporučení místní rostlinolékařské služby.

 

Getreide Mag., 10, 2005, č. 4, s. 222

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

13. 06. 2024 - Polní den ÚKZÚZ 2024

27.5.2024

Datum a místo konání: 13. 06. 2023 od 9:00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zkušební stanice v Chrastavě, Bílokostelecká 208; 463 31 Chrastava

» více

14. 06. 2024 - Mladý včelař

16.5.2024

Místo konání: školní farma Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Zámecká

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

15.06.
Počasí na den 15.06.
13°C / 24°C

16.06.
Počasí na den 16.06.
12°C / 21°C

17.06.
Počasí na den 17.06.
12°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A