Využití bakteriofágu – nová technologie

26.10.2005

Množství bakteriofágů vyskytujících se na Zemi se odhaduje na 1036. Podle odborníků se na světě vyskytují stejně dlouho jako bakterie a slouží k zamezení jejich nekontrolovatelného růstu. 
Fágy jsou specifické vůči bakteriím a napadají pouze bakterie. Ve vlhkých podmínkách, v nepříliš velkém teple nebo zimě jsou stabilní. Přetrvávají obtížně v extrémních teplotních podmínkách, v přítomnosti chloru a při nízkém pH. Produkty s profylaktickým a léčebným účinkem musejí mít zajištěnou vysokou stabilitu jak pro skladování, tak po aplikaci příjemci.
Pro likvidaci E. coli 0157:H7 – zoonotická varianta E. coli spojená s otravami lidí  z potravin – byl vyroben přípravek GangaGen, který se právě testuje na skotu. Pro zajištění stability fága v přípravku byla použita patentovaná ochranná technologie společnosti Lallemand.
Aplikace fágu v živočišné výrobě je velmi slibná i přesto, že  přípravky zatím nejsou na trhu. Jejich předností bude:
• Snížení rizika pro spotřebitele. Fágy proti určitým bakteriím působícím na potravinách (Escherichia coli 0157:H7) lze aplikovat až do doby několika málo dní před porážkou. Podle posledních zpráv je 28 % jatečného skotu v USA napadeno E. coli 0157:H7 a aplikace fágů anti-0157 přežvýkavcům může přispět k likvidaci tohoto zdroje kontaminace.
• Prevence. V určitých obdobích  života nebo produkčního cyklu, kdy obzvlášť působí stresy  a klimatické podmínky je aplikace fágů  proti patogenním bakteriím ochranou zdraví zvířat. 
• Léčba. Aplikace fágu může mít i léčebný účinek při aplikaci infikovaným zvířatům, u nichž může zničit škodlivé patogenní bakterie.
Výhody a nevýhody bakteriofágů: Velkou výhodou fágů je, že  útočí jen na velmi specifickou hostitelskou bakterii, a ne na další organizmy (příznivé kmeny stejného bakteriálního druhu), kvasinky, plísně nebo tělesné buňky savců. Nevýhodou je  nutnost určit specifického fága vůči specifickému bakteriálnímu kmenu.
Závěry provedených pokusů uvádějí, že fágy aplikované do krmiva  nepřecházejí z trávicího traktu do těla.  Při krátkodobé aplikaci fágů se neočekávají alergické reakce.

Feed Mix, 13, 2005, č. 4, s. 28–30


 

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

15.04.
Počasí na den 15.04.
5°C / 15°C

16.04.
Počasí na den 16.04.
3°C / 10°C

17.04.
Počasí na den 17.04.
2°C / 10°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A