Odchov selat s nízkou hmotností

30.11.2005

Zvlášť u matek s vysokou mléčností lze jen těžko zabránit tomu, aby některá selata při odstavu neměla nižší hmotnost v porovnání se sourozenci.
Důležité je, že pokud se zaostávajícím selatům poskytne zvýšená péče, jsou schopna brzy dohnat ztrátu. Je třeba zohlednit následující body:

  • Lehčí selata je třeba oddělit a umístit do speciálního kotce. Pokusy prokázaly, že malá selata umístěná do kotce se selaty o stejné hmotnosti přijímají více krmiva a rostou rychleji.
  • Ustajovací teplota by v případě zaostávajících selat měla dosáhnout minimálně 30 oC. V zimním období je nutné pohodu zvířat zvýšit pomocí přídavných infrazářičů nebo zakrytím hnízda.
  • Zajištění dostatku napájecí vody pro selata je v tomto období alfou a omegou. V prvních dnech je třeba do kotce umístit přídavné misky nebo vodu nalívat přímo do žlabu.
  • Přechod na nový typ krmiva je nutné provést co možná nejšetrněji. Nejlepší je v prvních dnech podávat selatům i nadále prestarterové krmivo, na které jsou zvyklá z porodnice.    
  • Je třeba zajistit, minimálně ve startovací fázi, každému zvířeti jedno krmné místo. V případě potřeby je nutné do kotce umístit přídavný žlab.


Farmář Friedrich Busmann z německého města Rottum se rozhodl nízkou hmotnost selat při odstavu řešit pomocí kojných prasnic. Pro každou skupinu selat vyhradil dvě kojné prasnice. Jako kojné prasnice sloužily prasnice určené na porážku, pokud nebyl k dispozici dostatečný počet takových prasnic, byly vybrány některé starší prasnice, které se po uplynutí tří týdnů staly součástí následující skupiny. Při odstavu farmář ustájil kojné prasnice do rezervního úseku stáje spolu se selaty, která měla hmotnost nižší než 6 kg. Zpravidla bylo každé prasnici přiděleno 7 až 9 selat. Tak bylo zajištěno, že se každé sele mohlo pohodlně dostat k plně funkčnímu struku. Redukce počtu selat je vhodná i z důvodu minimalizování výskytu vzájemných bojů o struky.
Protože při déle probíhající laktaci dochází k výraznému snížení mléčné produkce, zvláště v šestém a sedmém týdnu laktace, je nutné selata výrazně dokrmovat. Plně však postačuje dvakrát denně naplnit misky krmivem. Není potřeba kotce vybavovat přídavnými krmnými automaty. Po třech týdnech jdou prasnice na jatka. Selata s hmotností 10 až 12 kg jsou prodávána spolu s následující skupinou selat. Po třech týdnech pobytu u kojných prasnic dosahují selata mnohem vyšší hmotnosti v porovnání s „normálními“ selaty, jejichž průměrná hmotnost se pohybuje okolo 8,5 kg. Řešení problému zaostávání selat pomocí kojných prasnic se jeví jako optimální v porovnání s jinými způsoby, které již farmář postupně vyzkoušel.

Top agrar, 2005, č. 10, s. S 30 - S 32

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

20.01.
Počasí na den 20.01.
-2°C / 1°C

21.01.
Počasí na den 21.01.
-5°C / -1°C

22.01.
Počasí na den 22.01.
-4°C / 0°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A