Balení masných výrobků v ochranné atmosféře

7.12.2005

Pokrokem ve výzkumu se i více výrobků řadí do seznamu potravin balených v ochranné atmosféře. Dynamická síla, za využití plynu, je význačným trendem balení potravin. Důvodem rozvoje tohoto způsobu balení byl jednak tlak zákazníků na delší uchování čerstvosti potravin, jednak řada výhod při obchodování v souvislosti s dopravou, prezentací výrobků a objemem skladovaných produktů atd.
Účelem balení v ochranné atmosféře je získat potravinu, která by se mohla dlouho vystavovat (skladovat). Tento způsob balení vyhovuje právě tomuto požadavku. Na druhé straně jsou popsány i špatné zkušenosti.
Rostou požadavky na takto balené potraviny vyráběné v bloku východních zemí. Ale bohužel není příliš mnoho potravinářských výrobců z tamního prostředí zaměřeno na jejich využití. Je k tomu několik důvodů. Pro dodávky do velkých úspěšných západních supermarketů je třeba splnit řadu požadavků na kvalitu.
Především musí být zajištěno, aby byl výrobek zabalen do moderního obalového materiálu, který splňuje požadavek atraktivního vzhledu a má dobrou charakteristiku propustnosti. Druhým požadavkem je privátní značka obalu, jakou zákazník požaduje. Kromě toho musí být použit způsob balení, který co nejjednodušší (nejlevnější), ale dosáhne se jím prodloužení doby skladování.  Balení musí splňovat nové potravinářské právní předpisy Evropské unie týkající se dokumentace ohledně zacházení s potravinami.
Z mnoha možných postupů je třeba vybrat způsob balení, určit způsob a četnost kontrola kvality a označit šarži na každém balení.
Kontrola těsnosti
Nejžhavějším tématem těchto dní je sledování těsnosti obalu. Má-li obal mikroskopické otvory, pak nemůže zaručit dlouhou trvanlivost v supermarketu a může dojít k plesnivění potraviny. Proto většina  supermarketů požaduje 100 % kontrolu kvality obalu.
Kontrola kvality
Jak se dá vytvořit dobrá kontrolní procedura? Ve skutečnosti existují dvě základní metody: namátková kontrola  a on-line monitorování. Nástroji jsou  plynové analyzátory, které měří kyslík nebo oxid uhličitý v závislosti na tom, jaká směs plynů je použita jako nejvhodnější pro balenou potravinu.
Namátková kontrola
Ve spojitosti s MAP je považována za základní testovací metodu. Během určitého intervalu (zhruba 20 nebo 30 minut) zaměstnanci laboratoře odeberou předem určený počet balení z baličky. Pět až deset balení se považuje za dobrý reprezentativní vzorek. Je-li více než jeden stroj, se musí další vzorky oddělit a náležitě označit. Test se musí provádět neprodleně po odebrání, než potraviny začnou reagovat s prostředím v obalu.
Kontrola kvality plynové složky on-line
On-line analýza plynové složky ve spojení s MAP znamená, že je prováděna průběžná analýza na zařízení umístěném těsně vedle balicího zařízení. Když je plynná složka v nepořádku, jsou aktivovány alarmy a balicí stroj se neprodleně zastaví.
Kontrola plnění plynu on-line
Pro úplnou automatizaci procesu je nutná i kontrola plnění plynu do obalu. Přiměřený tok plynu je zajišťován tak, aby bylo docíleno požadované hladiny kyslíku. V balicím zařízení dojde nejprve ve vakuové fázi k odsátí vzduchu a poté k vstřikování plynu. Po krátký zbývající čas mezi vstříknutím a uzavřením obalu, během kterého se plyn rozptýlí v celém obalu, analyzátor zobrazuje aktuální stav. V závislosti na naměřených výsledcích se aktivují alarmy a ty pak zastaví balicí stroj. Přesnost měření je velmi dobrá.

MEAT international, 15, 2005, č. 8, s. 14–16

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.01.
Počasí na den 25.01.
-1°C / 3°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-2°C / 3°C

27.01.
Počasí na den 27.01.
-2°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A