Ceny masa v Česku po vstupu do Evropské unie klesají

7.12.2005

Soutěživost vede tak daleko, až má za následek změnu dodavatelů z jiných trhů, kde dovozce nabídne levnější a spolehlivější zásoby hovězího, drůbeže a jehněčího.
Podle informace od největších výrobců masa v České republice by bylo potřeba dovážet maso, protože většina producentů českého hovězího, vepřového a jehněčího masa je příliš malá, a tak nemůže vyrábět potřební množství v potřebné kvalitě. Sledováním výsledků ve všech odvětvích masného průmyslu byl zjišťován vliv investic do starých výrobních zařízení a  změnu výrobních metod.

Požadavek na rostoucí kvalitu
ČR, která se nachází na křižovatce mezi východní a západní Evropou, má více než 10 milionů obyvatel a roční spotřebu masa 77 kg na obyvatele (49 % vepřového, 28 % drůbeže, 13 % hovězího a telecího a 0,3 % jehněčího). Ačkoli spotřeba masa pomalu klesá, projevuje se požadavek na lepší kvalitu masa a tím i na množství masa z dovozu. Lidé  snaží žít zdravěji a s požadovanou kvalitou se zvyšuje cena masa.
Požaduje se nárůst kvality bouraného hovězího a jehněčího masa, stejně jako zvláštního vepřových specialit pro špičkové hotely a restaurace a některé části společného stravování. Je třeba uspokojit vzrůstající nápor turistů i velký počet cizinců.
Od května 2004, kdy země vstoupila do Evropské unie se vytvořila výhodnější situace pro dovozní společnosti např. z Velké Británie, které mají zásoby kvalitního jehněčího a vepřového masa. Další možností pro rozšíření nabídky masa je dovoz mraženého a chlazeného vepřového, hovězího a jehněčího z Dánska, Německa, Polska, Nového Zélandu a Austrálie.  Situaci nahrává i to, že česká ekonomika postupně roste, její trh patří k nejstabilnějším a nejvíce prosperujícím trhům ve střední Evropě, k dispozici jsou moderní telekomunikace a mohutná infrastruktura.Zvláště špičkové hotely a restaurace ocení zvláštní kvalitu dováženého masa.

Čeští zpracovatelé masa se mohou na trhu ve starých zemích EU uplatnit s nabídkou nižší ceny .

Konkurence na trhu
Podle vyjádření jednoho z nákupčích masa pro významný český řetězec je situace na trhu velmi svízelná. Velké řetězce tlačí ceny potravin velmi nízko, a tudíž menší supermarkety a místní obchody mají velmi složitou situaci. Existují i sítě, které mají vlastní bourárny masa a výrobny masných výrobků.

MEAT international, 15, 2005, č. 8, s. 22–24

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.01.
Počasí na den 25.01.
-1°C / 3°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-2°C / 3°C

27.01.
Počasí na den 27.01.
-2°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A