Rotační sledy s plodinami rezistentními vůči herbicidům

20.12.2005

. Ale plodiny tolerantní vůči herbicidům do určité míry komplikují  rotační postupy, protože existují interakce mezi plodinou a střídáním herbicidů, jejichž volba by měla být zvažována před a po vysetí plodin tolerantních vůči herbicidům. Klíčem je pečlivé plánování střídání plodin a herbicidů, aby se dosáhlo nejlepší regulace plevelů bez jakýchkoli překvapení co se týká samovolně vysemeněných plodin v následujícím roce, poškození následující plodiny nebo zvýšení rizika vyvíjení rezistence plevelů vůči herbicidům.

     Cca 95 % kanoly pěstované v západní Kanadě v současnosti je tolerantní vůči herbicidům, proto to pěstitelé samozřejmě pokládají za její výhodu, říká Keith Topinka, výzkumník z univerzity v Albertě. HT plodiny mohou být používány k tomu, aby vyčistily zaplevelená pole, zatímco předtím musela být kanola seta na nejčistší pole. Nyní mají pěstitelé dobré herbicidy, které vyčistí pole, a se systémy jako kanola Roundup Ready mohou pěstitelé také regulovat rovněž více vytrvalých plevelů v plodině.

     Prvním krokem v určování, zda je či není potřeba tolerance vůči herbicidům, je zhodnotit spektrum plevelů na jednotlivých polích. Jestliže jsou vybrány HT plodiny, dalším krokem je rozhodnout, který systém je nejlepší volbou pro každou situaci. Pěstitelé také potřebují zjistit, zda herbicid, který aplikují v plodině, nepovede k nějakým problémům v budoucnu. Potřebují se ujistit, že plodina, kterou pěstují v jednom roce se v následující sezoně nestane problémem se samovolným vysemeňováním.

     Například se systémem kanoly Roundup Ready nebude samovolně se vysemeňující plodina kontrolována předseťovým ošetřením glyfosátem následující jaro. Přidáním herbicidního přípravku ze skupiny 4, jako například 2,4-D nebo MCPA ve směsi s Roundupem, nebo jinými produkty jako například Partner nebo Pre-pass pak samovolně se vysemeňující rostliny kanoly Roundup Ready mohou být snadno kontrolovány. Přípravky jako například 2,4-D nebo MCPA jsou laciné pro aplikaci a poskytnou kontrolu jako předseťové ošetření. Mnoho pěstitelů střídá obilninu po kanole, což jim zajistí lacinou kontrolu v plodině rovněž pro samovolně se vysemeňující rostliny Roundup Ready.

     Se systémem kanoly Clearfield  pěstitelé musí být opatrní, pokud jde o rezidua herbicidů v následujícím roce, zejména používají-li Pursuit. Držet se doporučení na etiketě je nejlepší praxí. Jestliže pěstitelé aplikují Odyssey nebo Pursuit, musí se ujistit, že je neplánují vystřídat v následujícím roce senzitivní plodinou.  Kanola Clearfield následující po hrachu není dobrá volba pro rotaci, protože samovolně vysemeněné rostliny této kanoly nebudou v následující plodině dobře potlačovány.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

20.01.
Počasí na den 20.01.
-2°C / 1°C

21.01.
Počasí na den 21.01.
-5°C / -1°C

22.01.
Počasí na den 22.01.
-4°C / 0°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A