Rotační sledy s plodinami rezistentními vůči herbicidům

20.12.2005

. Ale plodiny tolerantní vůči herbicidům do určité míry komplikují  rotační postupy, protože existují interakce mezi plodinou a střídáním herbicidů, jejichž volba by měla být zvažována před a po vysetí plodin tolerantních vůči herbicidům. Klíčem je pečlivé plánování střídání plodin a herbicidů, aby se dosáhlo nejlepší regulace plevelů bez jakýchkoli překvapení co se týká samovolně vysemeněných plodin v následujícím roce, poškození následující plodiny nebo zvýšení rizika vyvíjení rezistence plevelů vůči herbicidům.

     Cca 95 % kanoly pěstované v západní Kanadě v současnosti je tolerantní vůči herbicidům, proto to pěstitelé samozřejmě pokládají za její výhodu, říká Keith Topinka, výzkumník z univerzity v Albertě. HT plodiny mohou být používány k tomu, aby vyčistily zaplevelená pole, zatímco předtím musela být kanola seta na nejčistší pole. Nyní mají pěstitelé dobré herbicidy, které vyčistí pole, a se systémy jako kanola Roundup Ready mohou pěstitelé také regulovat rovněž více vytrvalých plevelů v plodině.

     Prvním krokem v určování, zda je či není potřeba tolerance vůči herbicidům, je zhodnotit spektrum plevelů na jednotlivých polích. Jestliže jsou vybrány HT plodiny, dalším krokem je rozhodnout, který systém je nejlepší volbou pro každou situaci. Pěstitelé také potřebují zjistit, zda herbicid, který aplikují v plodině, nepovede k nějakým problémům v budoucnu. Potřebují se ujistit, že plodina, kterou pěstují v jednom roce se v následující sezoně nestane problémem se samovolným vysemeňováním.

     Například se systémem kanoly Roundup Ready nebude samovolně se vysemeňující plodina kontrolována předseťovým ošetřením glyfosátem následující jaro. Přidáním herbicidního přípravku ze skupiny 4, jako například 2,4-D nebo MCPA ve směsi s Roundupem, nebo jinými produkty jako například Partner nebo Pre-pass pak samovolně se vysemeňující rostliny kanoly Roundup Ready mohou být snadno kontrolovány. Přípravky jako například 2,4-D nebo MCPA jsou laciné pro aplikaci a poskytnou kontrolu jako předseťové ošetření. Mnoho pěstitelů střídá obilninu po kanole, což jim zajistí lacinou kontrolu v plodině rovněž pro samovolně se vysemeňující rostliny Roundup Ready.

     Se systémem kanoly Clearfield  pěstitelé musí být opatrní, pokud jde o rezidua herbicidů v následujícím roce, zejména používají-li Pursuit. Držet se doporučení na etiketě je nejlepší praxí. Jestliže pěstitelé aplikují Odyssey nebo Pursuit, musí se ujistit, že je neplánují vystřídat v následujícím roce senzitivní plodinou.  Kanola Clearfield následující po hrachu není dobrá volba pro rotaci, protože samovolně vysemeněné rostliny této kanoly nebudou v následující plodině dobře potlačovány.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Prodej brambor - odrůda Antonie

19.11.2020

ÚKZÚZ Chrastava prodává brambory odrůda Antonie. Cena 10 Kč /kg

» více

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

1.10.2020

sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

» více

Materiál na roušky

1.10.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

14.01.
Počasí na den 14.01.
-4°C / -2°C

15.01.
Počasí na den 15.01.
-6°C / -2°C

16.01.
Počasí na den 16.01.
-8°C / -3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A