Alternárie – problém v bramborách?

31.1.2006

Houby r. Alternaria působí v Nizozemsku při pěstování brambor stále větší problémy, i když napadení v r. 2005 bylo spíše na nízké úrovni. Na tuto skutečnost poukázal Dr. H. Schepers na mezinárodní výstavě brambor Potato 2005 v Emmeloordu (Nizozemsko). Nizozemští odborníci v současné době vyvíjejí kombinovaný prognostický model výskytu plísně bramborové a alternárií.

Dosud působily houby r. Alternaria škody spíše v teplejších oblastech. Napadení porostů brambor Alternaria solani a A. alternata téměř nelze na poli od sebe odlišit:

Alternaria solani vytváří na listech velké skvrny s koncentrickými prstenci. Za příznivých podmínek nať odumírá během dvou až tří týdnů. Houba je specializována na brambory a příbuzné druhy. Spory jsou schopné dlouho přežívat v půdě a proto představují větší problém než napadená sadba.

Houba přezimuje na rostlinných zbytcích, hlízách a na lilkovitých rostlinách. K infekci potřebuje relativně vysokou vzdušnou vlhkost a teploty. Může docházet k časné infekci, napadení však zpravidla bývá nezřetelné, pokud jsou rostliny dobře vyvinuté.

Alternaria alternata vyvolává na listech bramboru relativně malé skvrny, které lze snadno zaměnit za příznaky počátečního napadení A. solani. Napadá mnoho rostlinných druhů. A. alternata je příležitostný parazit nebo saprofyt. Ideální podmínky pro infekci rostlin bramboru nastávají při stresu způsobeném suchem, vysokými teplotami, nedostatkem dusíku, virovou infekcí, deficitem mikroelementů nebo malými poraněními (např. větrem).

Alternárie ničí listová pletiva. Za sucha se pletiva v místech skvrn drolí a v listech vznikají otvory.

Dr. Schepers doporučuje následující ochranná opatření: střídání většího počtu plodin v osevních postupech, časné ničení natě, zamezení stresu, pěstování rezistentních odrůd, šetrnou sklizeň (hojení ran) a aplikaci fungicidů. Pěstitelům není k dispozici žádný kurativní přípravek proti alternáriím. Preventivně by měly být při stresu vyvolaném výše uvedenými faktory a v oblastech častějšího výskytu napadení použity fungicidní postřiky.

Top Agrar, 2005, č. 12, s. 46

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.01.
Počasí na den 25.01.
-1°C / 3°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-2°C / 3°C

27.01.
Počasí na den 27.01.
-2°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A