Vyjádření chovatele nosnic k ohnisku ptačí chřipky

31.3.2021

V souvislosti s nákazovou situací, která od 18.3.2021 postihla Královéhradecko, zejména okolí Chlumce nad Cidlinou s nákazou H5N8 – ptačí chřipkou bylo vyhlášeno několikeré ohnisko této nákazy u chovu vodní drůbeže, kdy se drůbežárna Kosičky nacházela uprostřed těchto ohnisek.

Ze strany drůbežárny Kosičky byla dodržena všechna preventivní zootechnická opatření k minimalizaci šíření této nákazy, zejména do našeho chovu nosnic. Chovy máme na halách uzavřené, odizolované od divoce žijícího ptactva, kdy možnost přenosu nákazy byla naprosto minimální.

Vzdušnou čarou jsou naše snáškové haly ve vzdálenosti cca 550 metrů od společnosti, kde byla prokázána ptačí chřipka u chovu kachen. Ze strany SVS (Státní veterinární správy) probíhá v současné době šetření s otázkou „Jak se virus dostal na uzavřenou halu?“. Jedna z verzí hovoří o možném přenosu vzduchem tzv. kapénkovou infekcí, druhá přesunem kuřic po silnici z nedaleké odchovny v obci Mlékosrby a teoretickým kontaktem s divokým ptactvem, kdy vlek za traktorem s kuřicemi byl zaplachtován a kontakt s okolím byl vyloučen. Toto šetření „Jak?“ nedalo a asi již nedá jednoznačnou odpověď.

O víkendu 27. a 28.2.2021 a následně o víkendu 6. a 7.3.2021 jsme přeskladňovali mladé kuřice ve stáří 15. a 16. týdnů na snáškovou halu do Kosiček, kdy na této hale bylo celkem naskladněno cca 63 360 ks mladých kuřic. Tyto kuřice snášku vajec začínají až na 20 týdnu, kdy po celý březen produkci vajec žádnou neměli, a tak se žádná nakažená vajíčka nemohla do oběhu k zákazníkům dostat.

Ve čtvrtek 25.3. zaměstnanci na hale H1 zaznamenali úhyn 21 ks drůbeže, kdy do této doby byl denně úhyn nulový, popř. maximálně jeden, což je v chovu zvířat bohužel přirozená věc (smrt u lidí i zvířat je bohužel každodenní součást života). Již jsme v té době kontaktovali naši ošetřující veterinářku, která následující ráno udělala vyšetření uhynulých kusů se zjištěním, že není žádné onemocnění patrné, kdy uhynulé kusy byly zesláblé, vyhublé a díky počínající roznášce vajec - rostoucím žloutkovým vakům se dalo předpokládat, že jsou kuřice v náročné životní etapě, která zahrnuje velký stres a hynou „jen“ slabé kusy. Jednalo se o úhyn 17 ks z počtu 63 360 ks, kdy nebyl žádný důvod k panice. Druhý den v pátek 26.3. bylo na této hale 26 kusů úhynu, v sobotu 260 ks, kdy se pořád jednalo o 0,41 %, kdy hlášení na SVS mělo být při 2% a vyšší zaznamenaném úhynu. V neděli 29.3. večer přišla negativní zpráva, že je na této hale úhynu již 1 100 ks, kdy následující ráno v pondělí 29.3.2021 byla kontaktována SVS v Hradci Králové, která provedla vyšetření uhynulých kusů z haly H1 a vyšetření zdravých kusů na ostatních dalších 4 snáškových halách v drůbežárně Kosičky. V pondělí 29.3. během dne již hynuly další kuřice (stále jen na H1 -na jiných halách bylo vše v pořádku) ve stáří 20.týdnu „před očima“, kdy růst a počet úhynů za neděli až pondělí 28. a 29.3. byl již velký v počtu cca 6000 ks. Ve večerních hodinách v pondělí 29.3. přišly výsledky vyšetření z H1, kdy byly pozitivní na přítomnost viru H5N8. Ostatní snáškové haly jsou na tento vir negativní. „Zbylých“ 111 500 ks drůbeže je bez příznaků onemocnění – výsledky vyšetření na onemocnění měli z 29.3.2021 negativní, kdy dle opatření, která jsme přijali musí být preventivně zlikvidováno celé hospodářství, což je ze strany zaměstnanců drůbežárny Kosičky respektováno. Všichni zaměstnanci poskytli a poskytnou nezbytnou spolupráci a součinnost státním orgánům pro výkon rozhodnutí SVS o likvidaci drůbeže na celé naší farmě.

Nemocné – pozitivní kuřice na hale H1 neměli žádnou produkci vajec, kdy se u nich začala objevovat vajíčka velikosti „XS“ do 43 g, popř. „S“ 43-53 g s označením kódu hospodářství 3CZ 3466, která se do oběhu mezi zákazníky nedostala a jsou nyní likvidována prostřednictvím kafilerní služby odbornou firmou.

Preventivně jsou likvidována i jiná vajíčka z dalších 4 snáškových hal z celé farmy.

Ptačí chřipka neboli vysoce nebezpečná nákaza -  vysoce patogenní aviární influeza je onemocnění zejména vodní drůbeže, kdy není zaznamenán žádný případ přenosu této nemoci z ptactva na člověka. Patogenní virus se tepelnou úpravou zničí již při teplotě 70 °C a to i po dobu působení 1 sekundy. Riziko nákazy na člověka konzumací vajec nehrozí.

Drůbežárna Kosičky denně vyprodukovala cca 150 000 ks konzumních vajec denně a v blízké budoucnosti po likvidaci drůbeže, pečlivé očistě všech hal, jejich dezinfekci a uplynutím karanténní doby min 30 dní tyto chovy obnoví. Drůbežárna Kosičky denně k zákazníkům po celé ČR rozvozí průměrně cca 450 000 ks vajec, kdy uváděných 150 000 ks je „pouze“ jedna třetina tohoto objemu. Kosičky mají „za sebou“ dnes 6 „spřátelených“ drůbežích farem, kdy máme k dispozici vajíčka od cca 1 200 000 ks nosnic denně. Máme tedy několik nezávislých farem pro případy výskytu a propuknutí nebezpečné nákazy zahrnující chovy na klecových technologiích, chovy podestýlkové, chovy na volném výběhu či samostatnou křepelčí farmu. Ztráta 170 000 ks nosnic je velmi smutný osud (zejména pro naše zvířata, která nám dávali obživu a práci) a souhra několika negativních faktorů, kdy zákazníci – zájemci o česká čerstvá vajíčka od českého zemědělce a chovatele tuto smutnou událost téměř nezaznamenají.

Všechna opatření k zamezení případných rizik jsou pod dohledem ze strany státních orgánů, kdy opravdu žádné riziko v podobě jakékoliv nákazy či nekvality vajíček, popř. ve výpadcích dodávek či krácení objednávek ze strany Drůbežárny Kosičky nehrozí.

Děkujeme za přízeň a podporu Vás všech v těchto dnech!


Za všechny zaměstnance drůbežárny Kosičky

 

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

2. výzva dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

8.4.2021

Příjem žádostí o dotaci probíhá od 15. března 2021 do 30. dubna 2021

» více

Webináře k Jednotné žádosti 2021

17.3.2021

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021 určené zejména pro zemědělské podnikatele.

» více

Platnost osvědčení o funkční způsobilosti aplikační techniky s ohledem na vyhlášený nouzový stav

5.3.2021

Platnost osvědčení o funkční způsobilosti aplikační techniky s ohledem na vyhlášený nouzový stav

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

16.04.
Počasí na den 16.04.
1°C / 6°C

17.04.
Počasí na den 17.04.
2°C / 8°C

18.04.
Počasí na den 18.04.
3°C / 10°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A