Výskyt hraboše polního v dubnu 2021

4.5.2021

Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů poklesl na 322 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), což je přesně o 100 méně, než v měsíci březnu. Populace hraboše tedy celorepublikově dosáhla 6,4násobku aktuálního prahu škodlivosti. V trvalých porostech se hodnoty pohybovaly na úrovni 579 AVN/ha, a tedy dosáhly 11,6násobku aktuálního prahu škodlivosti. V ozimech a čerstvě zasetých jařinách dosahovala hodnota východů z nor 182 AVN/ha, tedy 3,6násobku aktuálního prahu škodlivosti. Nejvyšší hodnoty výskytu stále přetrvávají v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Středočeský a Ústecký.

V průběhu měsíce dubna sledovali inspektoři ÚKZÚZ téměř 1100 lokalit, přičemž ve více než polovině případů se zaměřili na   plochy ozimých plodin. Ve zbylých případech šlo o plochy s trvalými porosty (krmné plodiny, travní porosty, sady a vinice). Z dat je patrné, že situace je stále srovnatelná s jarem 2020.

Práh škodlivosti hraboše se od 1. března s ohledem na jeho vysokou škodlivost v jarních měsících snížil z 200 na 50 AVN/ha, a přestože je v průměru zaznamenán trvalý pokles, v nejohroženějších krajích ČR se hodnoty populací pohybují na úrovni 10 - 19násobku prahu škodlivosti, což představuje extrémní ohrožení pro porosty nejen trvalých a ozimých, ale také jarních kultur, které jsou v současnosti zakládány.

Inspektoři ÚKZÚZ budou i v průběhu následujícího měsíce intenzivně monitorovat vývoj populací tohoto škůdce v trvalých porostech a v nezapojených porostech ozimů a jarních plodin.  

O výskytech budeme i nadále informovat  prostřednictvím  webu ÚKZÚZ a Rostlinolékařského portálu.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Webinář "ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi"

14.6.2021

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi

» více

Webinář - Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

10.6.2021

Cílem webináře je seznámit účastníky s podporami do lesního hospodářství poskytovanými z národních zdrojů, příspěvků a programů a také Programu rozvoje venkova.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.06.
Počasí na den 24.06.
16°C / 26°C

25.06.
Počasí na den 25.06.
14°C / 23°C

26.06.
Počasí na den 26.06.
14°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A