Poradenství

Liberecký kraj - Oblast podpory Životní prostředí a zemědělství

25.4.2018, Vladimíra Pachlová

8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

» více


Liberecký kraj - Životní prostředí a zemědělství

25.4.2018, Vladimíra Pachlová

Individuální žádost o dotaci v oblasti životního prostředí a zemědělství

» vícePřijímání Jednotné žádosti 2018

9.4.2018, redakce APIC

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná 9.4.2018 přijímat Jednotnou žádost 2018. Zemědělci mohou prostřednictvím tohoto univerzálního formuláře získat finanční podporu v rámci 23 dotačních titulů. Každý rok si Jednotnou žádost podá téměř 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun

» více


Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

9.4.2018, redakce APIC

Dne 29. 3. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“). Zpřesnění se týká Obecných podmínek Pravidel pro 6. kolo příjmu žádostí a Specifických podmínek Pravidel operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 2., 4. a 6. kolo příjmu žádostí, u operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností pro 6. kolo příjmu žádostí, u operace 6.4.2 pro 6. kolo příjmu žádostí a u operace 8.6.2 pro 4. a 6. kolo příjmu žádostí.

» více


Prezentace k seminářům - environmentální opatření PRV 2018

9.4.2018, redakce APIC

V příloze je uvedena prezentace ze seminářů k environmentálním opatřením PRV před podáním jednotné žádosti v roce 2018.

» více


Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje nový Newsletter OP Rybářství 2014 - 2020

9.4.2018, Vladimíra Pachlová

V novém newsletteru se dozvíte informace o právě zahájené 12. výzvě Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, o zkušenostech žadatelů s podáváním Žádostí o podporu a dále v něm naleznete zajímavý rozhovor s žadatelem, který žádal o podporu z opatření 2.3. Noví chovatelé.

» více


Úprava webové služby LPI_HPB01F - historie dílů půdních bloků - Redefinice LFA

9.4.2018, redakce APIC

Z důvodů rozhodnutí Evropské komise se provádí redefinice oblastí LFA jako ANC (Areas with Natural Constraints).

» více


SZIF přijímá žádosti k 6. kolu Programu rozvoje venkova

3.4.2018, Vladimíra Pachlová

Pro zájemce je připraveno 13 operací, které podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků, mladé zemědělce a také inovace a projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun. Žádosti administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

» více


Ministerstvo zemědělství rozhodlo navýšit podporu zemědělského pojištění, jde o první krok v přípravě na Fond těžko pojistitelných rizik

27.3.2018, Robert Erlebach

Tisková zpráva – Podpora na komerční pojištění zemědělských plodin a zvířat prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) se od příštího roku rozšíří na všechny typy zemědělských podniků bez ohledu na jejich velikost. Jde o první krok ke spuštění samostatného Fondu těžko pojistitelných rizik (FTPR).

» více

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Sazby podpor pro 1. čtvrtletí 2018

19.4.2018

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil výši procentní sazby podpory na 2 % p. a. pro žádosti podané v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 v rámci investičních programů PGRLF, a.s. Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel.

» více

Zahájení příjmu žádostí Jednotná žádost 2018

9.4.2018

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná 9.4.2018 přijímat Jednotnou žádost 2018. Zemědělci mohou prostřednictvím tohoto univerzálního formuláře získat finanční podporu v rámci 23 dotačních titulů. Každý rok si Jednotnou žádost podá téměř 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun

» více

DOPORUČUJEME - Obecné nařízení na ochranu osobních údajů začne platit již od 25. května

27.3.2018

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách zveřejnilo dokumenty a doporučení, která se vztahují k danému nařízení EU známé pod zkratkou GDPR. Doporučujeme se s tímto seznámit.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

26.04.
Počasí na den 26.04.
4°C / 15°C

27.04.
Počasí na den 27.04.
6°C / 17°C

28.04.
Počasí na den 28.04.
8°C / 23°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A