Lisované lihovarské výpalky: Zajímavé krmivo krmivo pro skot vhodné i pro skladování

27.4.2006

Se zvyšující se produkcí lihu vznikají ve větší míře jako krmivo lisované výpalky z obilí. V první části vysvětluje Dr. Olaf Steinhöfel z Köllitsch a Thomas Engelhardt z Idenu, jak lze vlhké krmivo skladovat. Vedlejší produkty výroby bioetanolu jsou žitné a pšeničné výpalky, které přinášejí nově oživení na trh s krmivy. Používání lihovarských výpalků jako krmiva má dlouhou tradici. Profesor Julius Kühn z Halle napsal již před 125 lety, že lihovarské výpalky z obilí představují důležitý opěrný pilíř účelné výživy skotu. Doposud se dostávaly dříve regionálně významné lihovarské výpalky do žlabu vždy čerstvé a proto tekuté a horké. Čerstvé lihovarské výpalky se ale snadno zkazí a je logisticky obtížné s nimi manipulovat. Žitné lihovarské lisované výpalky s obsahem sušiny 35 procent Čerstvé zbytky po kvašení mají obsah sušiny kolem osmi procent. Lihovarské výpalky jsou energeticky bohaté a podle způsobu výroby a druhu obilí obsahují více nebo méně proteinů. Z důvodu vysokého obsahu vody, vysokých vyskladňovacích teplot (více než 50 oC) a vysoké rozpustnosti enzymů složek buněčné stěny a zbytků kvasinek se čerstvé lihovarské výpalky snadno kazí. Dopravovat větší množství produktu obsahujícího vysoké množství vody přímo ke zkrmování, je jak z krmivářsko-hygienického, tak také z ekonomického hlediska problematické. Proto na trh přicházejí jako sušené lihovarské výpalky (obsah sušiny 88 až 90 %) a jako lisované lihovarské výpalky (35 až 40 % sušiny). V podnicích Zörbig (Sasko-Anhaltsko) a Schwedt (Brandenbursko) opouští denně podnik po 240 tunách žitných lihovarských výpalků a směřují do podniků s chovem skotu. Pro lisované lihovarské výpalky existuje dlouhodobě pouze jeden trh, když jsou stálé pro uskladnění nebo je lze silážovat. Doposud ještě se skladováním, konzervací nebo silážováním čerstvých lihovarských výpalků z obilí nebyly žádné zkušenosti. Naše doporučení se vyplatí číst s výhradami: Testovali jsme pouze aktuální žitné lihovarské výpalky ze žita z Zörbigu a Schwedtu. Kdyby se metoda výroby bioetanolu měla v budoucnu změnit, mělo by to na kvalitu lihovarských výpalků podstatný vliv. Skladování je možné obtížně Čerstvé lihovarské výpalky vycházejí ze zařízení na výrobu etanolu téměř sterilní. Množství baktérií a kvasinek se ale během několika hodin zvyšuje tak rychle, že se krmivo zkazí. Čerstvé lihovarské výpalky proto nelze skladovat dlouhodobě. Vylisované zbytky kvašení jsou aerobně stabilní nejvýše jeden až dva dny při venkovních teplotách od 15 do 20 oC. To závisí na tom, jak silně se již rozmnožilo mikrobiální zatížení. Po dvou až třech dnech zpravidla dochází k masivnímu napadení bakteriemi a kvasinkami. Po čtyřech až šesti dnech jsou lihovarské výpalky značně zplesnivělé (monokultura Peniciliium). Materiál přitom denně ztrácí kolem 2,5 % sušiny. Ztráta je ve vztahu ke značnému snížení koncentrace cukru a ELOS (enzymy rozpustných organických látek) a silnému zvýšení hodnoty pH. Čerstvé lihovarské výpalky by se měly použít pouze tehdy, když je lze zkrmit během dvou dnů. Pomocí konzervačních prostředků lze trvanlivost obilných lihovarnických výpalků výrazně zvýšit. To je důvodem k tomu, proč se na trhu nabízené lihovarnické výpalky nabízejí alternativně s nebo bez konzervačních prostředků. Používají se přitom směsi z kyseliny propionové a benzoanu sodného. Až do vynakládaného množství 0,3 % konzervačního prostředku se aerobní stabilita rozhodujícím způsobem nezlepšuje. Při dávce 0,6 % až 0,75 % zůstávají lisované výpalky kolem pěti až šesti dnů stabilní jak mikrobiálně, tak také tepelně. Koncentrace ve výši 0,9 % konzervuje deset dnů, ztráty sušiny činí méně než 0,5 %. Kvasinky a plísně se ještě prokazují pouze stopově. Výzkum ohřevu a aerobní stability Skladovací pokus: Po dvou kilogramech čerstvých lisovaných lihovarnických výpalků se aerobně skladovalo bez a s přísadou konzervačního prostředku (0,15 až 0,9 %) déle než 10 dnů při 15 až 20 oC v bilančních sítích. Do sítí se vložily zapisovače teploty. Kromě změn
Zdroj: uzpi
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

13. 06. 2024 - Polní den ÚKZÚZ 2024

27.5.2024

Datum a místo konání: 13. 06. 2023 od 9:00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zkušební stanice v Chrastavě, Bílokostelecká 208; 463 31 Chrastava

» více

14. 06. 2024 - Mladý včelař

16.5.2024

Místo konání: školní farma Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Zámecká

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

19.06.
Počasí na den 19.06.
15°C / 28°C

20.06.
Počasí na den 20.06.
15°C / 27°C

21.06.
Počasí na den 21.06.
15°C / 29°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A