Podopatření na podporu integrované produkce ovoce, vinné révy a zeleniny přináší téměř 304 milionů korun do zemědělského sektoru

14.3.2023

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) dnes začal vydávat rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících opatření (NAEKO), která se týkají integrované produkce ovoce, vinné révy, zeleniny a jahodníku. Celkem za všechna podopatření zemědělci zažádali o téměř 304 milionů korun. Dotační podporu obdrží více než 900 žadatelů.

Podopatření v oblasti integrované produkce jsou zaměřená primárně na uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a zároveň na minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků chemických podpůrných prostředků v případě jejich použití. „Především se jedná o posílení ochrany životního prostředí a o dodržování stanovené pěstitelské technologie,“ uvádí Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor. „V praktické rovině to představuje takové podmínky pěstování, které jsou příznivé pro živé organizmy a zajišťují druhovou rozmanitost živočišných i rostlinných druhů,“ upřesňuje Jan Borský. Dotační prostředky v rámci podopatření integrované produkce ovoce přináší pěstitelům v případě naplnění podmínek téměř 80 milionů korun, o finanční podporu požádalo 253 žadatelů na téměř 8 000 hektarů.

„V případě podopatření integrované produkce vinné révy žádost o dotaci podalo více než 600 žadatelů, kteří mají možnost získat prostředky ve výši 156 mil. korun. Tato podpora je určena na téměř 11 600 hektarů vinohradů,“ specifikuje Jan Borský. Dotační titul podporuje zodpovědný přístup pěstování, který představuje kompromisní způsob péče o vinohrady mezi tzv. chemickým vinohradnictvím a ekologickým vinohradnictvím. Především se jedná o eliminaci chemických dávek.


V případě vydávaných rozhodnutí zaměřených na zeleninu a jahodník v rámci AEKO a NAEKO jsou dotační prostředky určené pro 86 žadatelů, kteří obhospodařují 6 400 hektarů a představují částku téměř 68 milionů korun.
„Minimalizace použití chemie a důraz na nechemickou ochranu je významným krokem v rámci zlepšování kvality potravin. Zemědělská prvovýroba stále častěji využívá postupy technologií šetrných k životnímu prostředí. Dotační tituly jsou určené zemědělským výrobcům, ale jejich dopad pozná každý spotřebitel. Produkty takto vypěstované jsou zdravější,“ upřesňuje Jan Borský.

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době Fond
administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. Fond rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. Fond má v současné době 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení. Více informací na www.szif.cz


Podrobnosti k podopatření AEKO a NAEKO
Výpočet sazeb pro podpořené oblasti je uveden v Příručce pro žadatele 2022 umístěné na webových stránkách Fondu (www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost).
Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání přes Portál farmáře v části Ostatní podání.
Případně formulářem Prohlášení o vzdání se práva na odvolání na webových stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci Ke stažení ve složce Jednotná žádost.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pokud žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta.
Informace pro obnovu přístupu do Portálu farmáře Fondu či eAgri jsou na https://www.szif.cz/cs/faq. Pro případné dotazy je k dispozici infolinka Fondu na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

28. 9. 2023 - XVIII. ročník Svatováclavský nákupní trh ovcí a koz

18.9.2023

Akce s doprovodným programem probíhá od 9:00 na kozí farmě v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

28.09.
Počasí na den 28.09.
11°C / 24°C

29.09.
Počasí na den 29.09.
12°C / 24°C

30.09.
Počasí na den 30.09.
11°C / 20°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A