Program rozvoje venkova

Neprojektová lesnická opatření - příjem žádostí 2022 bude zahájen 4. dubna 2022

4.4.2022, Redakce APIC

Zahájení a termíny příjmu lesnických žádostí 2022

» více


Prezentace k webinářům -⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2022

30.3.2022, Redakce APIC

Na YouTube jsme umístili video formu prezentace z webináře

» více


Informace pro žadatele - Novelou se mění minimální počty sazenic sadebního materiálu

23.3.2022, Redakce APIC

Dne 1. března nabývá účinnosti novela 32/2022 k nařízení vlády č. 185/2015 Sb., která umožní přijímat žádosti na zalesnění v roce 2022 a aktualizuje minimální počty sazenic při výsadbě.

» více


Informace pro žadatele o dotace na opatření M15 pro rok 2022

14.3.2022, Redakce APIC

Informace k poskytování dotací podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

» více


Výpočet finančního zdraví 2022

9.3.2022, Redakce APIC

Program rozvoje venkova na období 2014–⁠2020 - Finanční zdraví

» více


Environmentální opatření PRV v Jednotné žádosti o platbu v roce 2022 a související dotační nástroje

4.3.2022, Redakce APIC

Informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 určené zejména pro zemědělské podnikatele.

» více


Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014–2020 (verze 6) - platná a účinná od 30. 11. 2021

30.11.2021, Redakce APIC

Byla zpřesněna Příručka pro publicitu PRV 2014–2020, ve které dochází zejména k úpravě povinných prvků publicity pro projekty plně financované z prostředků ČR.

» více


Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

15.11.2021, Redakce APIC

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

» více


Spuštění Portálu farmáře pro 13. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

21.9.2021, Redakce APIC

Dne 21. září 2021 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 13. kola příjmu žádostí (období 2014 - 2020).

» více


Upozornění pro žadatele 12. kola Programu rozvoje venkova

2.8.2021, Redakce APIC

Upozornění pro žadatele, jejichž Žádost o dotaci byla doporučena ke spolufinancování z 12. kola PRV, na povinnost dodržet § 4b zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění, při výběru dodavatele realizace projektu v případě realizace zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

17. 6. 2022 Mladý včelař

25.5.2022

Střední škola hospodářská a lesnická pořádá akci, jejímž cílem je vzbudit zájem mladé generace o obor včelařství, je určena pro žáky 2. stupně základních škol a pro studenty středních škol.

» více

4. 6. 2022 - 16. ročník krajského dne koně Libereckého kraje – „já mám koně“

25.5.2022

Největší přehlídka koní v Libereckém kraji, která se zahajuje slavnostním průvodem městem a následují ukázky jednotlivých účastníků, předvádějících nejrůznější využití koní v současné době ale i v minulosti jejich využíváním v zemědělství, lesnictví a jiných oborech lidské činnosti

» více

27. 5. 2022 ŠKOLA VODY

23.5.2022

WSG Agro, spol. s r.o., Kordula, spol. s r.o. a Liberecký Kraj pod záštitou radního Václava Židka Vás srdečně zvou na akci ŠKOLA VODY, která proběhne v pátek 27. Května v Dolním Vítkově.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

28.05.
Počasí na den 28.05.
8°C / 16°C

29.05.
Počasí na den 29.05.
5°C / 16°C

30.05.
Počasí na den 30.05.
6°C / 17°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A