Národní dotace

SZIF začal vydávat rozhodnutí týkající se čtyř podpor

19.2.2024, Redakce APIC

V předstihu oproti harmonogramu, začal SZIF vydávat rozhodnutí týkající se Mladých zemědělců – dobíhající. Konkrétně Mladého zemědělce (1503 žádostí za více než 93 milionů korun). Od 12. února pak Doplňkové podpory příjmu pro mladého zemědělce (499 žádostí za 47,4 milionu korun) a Podpory příjmu vázané na produkci bílkovinné plodiny (7410 žádostí za takřka 415 milionů korun) a Ekologické zemědělství, kdy se vydávají rozhodnutí přednostně starých závazků ze SZP 2015+ za 297 milionů korun.

» více


Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2024

18.1.2024, Redakce APIC

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru rostlinných komodit Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2024.

» více


Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením bio

5.1.2024, Redakce APIC

Od 16. 1. 2024 do 31. 1. 2024 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2024 – dotační podprogram 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.

» více


Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpe

5.1.2024, Redakce APIC

Od 16. 1. 2024 do 31. 1. 2024 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2024 – dotační podprogram 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti.

» více


Informace pro žadatele Národních dotací k dotačnímu programu 3.d. – příjem žádostí o zemědělské národní dotace pro rok 2024

30.11.2023, Redakce APIC

Na Portálu farmáře jsou pro žadatele od 1. 12. 2023 zpřístupněny formuláře pro podání žádostí o dotaci pro rok 2024 pro dotační program 3.d. Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin.

» více


Informace pro žadatele Národních dotací k dotačnímu programu 3.c. – příjem žádostí o zemědělské národní dotace pro rok 2024

30.11.2023, Redakce APIC

Na Portálu farmáře jsou pro žadatele od 1. 12. 2023 zpřístupněny formuláře pro podání žádostí o dotaci pro rok 2024 pro dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR.

» více


Ministerstvo zemědělství vydává 3. verzi Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021–2027 pro příjem žádostí v le

29.11.2023, Redakce APIC

Řídicí orgán ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem připravil 3. verzi Pravidel pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu, kde bude opět na přelomu ledna/února probíhat příjem žádostí v aktivitě 2.1.4 Kompenzace.

» více


Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – povolení aplikace přípravku

30.10.2023, Redakce APIC

Na základě nařízení pod č.j. UKZUZ 162439/2023 dne 21.9.2023 vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravku na ochranu rostlin z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, a to zejména v porostech vzcházejících ozimých plodin a krmných plodin.

» více


Instruktážní listy pro vyplňování Žádostí o podporu a indikátorů k 10. – 14. výzvě OP Rybářství 2021–2027

23.10.2023, Redakce APIC

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje instruktážní listy pro vyplňování Žádostí o podporu a indikátorů

» více


Deklarace chovu koní – dotační rok 2023

4.10.2023, Redakce APIC

Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

9.3.2024 - Krajská myslivecká konference 2024

19.1.2024

Blíží se krajská myslivecká konference, ještě měsíc lze hlasovat o významnou osobnost v myslivosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

29.02.
Počasí na den 29.02.
5°C / 13°C

01.03.
Počasí na den 01.03.
6°C / 14°C

02.03.
Počasí na den 02.03.
6°C / 12°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A