Národní dotace

Informace pro žadatele DP 19.C. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

29.3.2021, Redakce APIC

Od 1. dubna 2021 bude prostřednictvím Portálu farmáře SZIF možné podat žádost o dotaci na DP 19.C. Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ.

» více


Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2021

25.3.2021, Redakce APIC

Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení aktualizovaná Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2021. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro letošní rok

» více


Zpřesnění Zásad - dotační program 3.k.

22.3.2021, Redakce APIC

Dotační program 3.Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou.

» více


Zpřesnění Zásad dotační programy 3.h., 10.D., 17.

17.3.2021, Redakce APIC

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 15351/2021-MZE-18131 –DP 3.h., 10.D., 17.

» více


19.C Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

15.3.2021, Redakce APIC

Sdělení MZe pro žadatele dotačního programu 19.C Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

» více


2. výzva dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ.

11.3.2021, Redakce APIC

Možnosti získání podpory v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ. Ministerstvo zemědělství v návaznosti na pokračování negativní dopadu přijatých opatření proti koronaviru připravilo Dotační program by měl přispět ke stabilizaci sektoru produkce potravin a zejména eliminovat riziko ukončení činnosti potravinářských podniků, které se podílejí na zajištění základních potřeb zajištění potravin pro obyvatele České republiky.

» více


SZIF začíná v rámci Národních dotací vydávat zálohová rozhodnutí k žádostem o dotaci dotačního podprogramu 8.F.d.

4.3.2021, Redakce APIC

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustil v rámci Národních dotací vydávání zálohových rozhodnutí k žádostem o dotaci dotačního programu 8.F.d. Jedná se o Podporu opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti. Záloha činí 70 % sazby na 1 ozdravené ustájovací místo (tzn. 700 Kč/místo). Výplata záloh se bude týkat přibližně 250 žadatelů, mezi které bude rozděleno více jak 600 milionů korun.

» více


Podání formuláře žádosti o dotaci pro rok 2021 k dotačnímu programu 3.k

2.3.2021, Redakce APIC

Dne 1. března 2021 byl na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o zemědělské národní dotace na rok 2021. Pro podání mohou žadatelé využít obecné příručky – ELEKTRONIKCÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI, která je rovněž umístěna na Portálu farmáře SZIF či na webových stránkách v sekci Národní dotace.

» více


Informace pro žadatele ZND k podávání žádostí pro DP 9.F.m. na rok 2021

25.2.2021, Redakce APIC

Termín příjmu žádosti o dotaci pro rok 2021 probíhá od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021.

» více


Informace k novele nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o přímých platbách

2.2.2021, Redakce APIC

Dne 23. 12. 2020 bylo ve Sbírce zákonů č. 566/2020 Sb., částce 233, zveřejněno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Informace pro faremní výrobce

12.5.2021

Pozvánka Ministerstva zemědělství a Národního zemědělského muzea na akci "Poznej svého farmáře - Farmářské trhy", které se budou konat v Národním zemědělském muzeu v Praze každý pátek od 14.5.2021

» více

2. výzva dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

8.4.2021

Příjem žádostí o dotaci probíhá od 15. března 2021 do 30. dubna 2021

» více

Webináře k Jednotné žádosti 2021

17.3.2021

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021 určené zejména pro zemědělské podnikatele.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

14.05.
Počasí na den 14.05.
7°C / 14°C

15.05.
Počasí na den 15.05.
7°C / 16°C

16.05.
Počasí na den 16.05.
8°C / 16°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A