Národní dotace

Harmonogram předpokládané administrace opatření Jednotné žádosti za rok 2021 - 2022

20.9.2021, Redakce APIC

Tabulka obsahuje termíny pro jednotlivá opatření/dotace.

» více


Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022

20.9.2021, Redakce APIC

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

» více


Příjem žádostí o dotaci DP 3.a pro rok 2022

1.9.2021, Redakce APIC

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021.

» více


Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F.

30.8.2021, Redakce APIC

Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti pro sledované období 2022

» více


nformace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

30.8.2021, Redakce APIC

Od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci.

» více


Informace pro žadatele k DP 3.a. - potvrzení ÚKZÚZ

20.8.2021, Redakce APIC

V Zásadách pro rok 2021 u DP 3.a. došlo k úpravě znění podmínek vztahujících se k 5letému závazku uvedených v bodě 5 písm. p) a q).

» více


Výzva k podání žádostí na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2022

16.8.2021, Redakce APIC

Vyhlášení výzvy k podání žádostí na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2022

» více


Příjen přihlášek k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

2.8.2021, Redakce APIC

Od 30.7.2021 do 31.8.2021 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2022 – dotační podprogram 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže.

» více


Informace pro žadatele DP 19.C. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

29.3.2021, Redakce APIC

Od 1. dubna 2021 bude prostřednictvím Portálu farmáře SZIF možné podat žádost o dotaci na DP 19.C. Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ.

» více


Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2021

25.3.2021, Redakce APIC

Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení aktualizovaná Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2021. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro letošní rok

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

26.09.
Počasí na den 26.09.
11°C / 24°C

27.09.
Počasí na den 27.09.
11°C / 20°C

28.09.
Počasí na den 28.09.
10°C / 19°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A