Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – povolení aplikace přípravku

30.10.2023

Na základě nařízení pod č.j. UKZUZ 162439/2023 dne 21.9.2023 vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravku na ochranu rostlin z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, a to zejména v porostech vzcházejících ozimých plodin a krmných plodin.

Tisková zpráva: ÚKZÚZ umožňuje účinnější použití rodenticidů proti hraboši polnímu | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Tímto nařízením, s platností od 22. září 2023 do 20. ledna 2024, je umožněno zemědělcům provádět na pozemcích s kalamitním výskytem hraboše polního aplikace rodenticidu STUTOX II ve zvýšené dávce do 10 kg na hektar (při aplikaci do nor) a to v nejpostiženějších lokalitách vymezených ze strany ÚKZUZ: https://eagri.cz/public/portal/ukzuz/skodlive-organismy/informace-o-vyskytu-so-a-poruch/neregulovane-so-2/hrabos/prehled-okresu-s-kalamitnim-premnozenim

Na základě výše uvedeného nařízení ÚKZÚZ, může žadatel provést aplikaci přípravku STUTOX II i na plochách zahrnutých v dotačních opatření (kromě opatření Ekologické zemědělství), u kterých je v rámci nastavených dotačních podmínek omezena nebo zakázána aplikace přípravků na ochranu rostlin, přičemž danou skutečnost je nutné ohlásit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „SZIF“) prostřednictvím Ohlášení vyšší moc (dále jen „OVM“) – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního - použití přípravku na ochranu rostlin.

Formulář OVM, podává žadatel prostřednictvím Portálu farmáře. Před vlastním podáním OVM je nutné vytvořit a odeslat z LPIS na SZIF geoprostorový předtisk OVM (datovou sadu), který bude použit při vytvoření a podání formuláře OVM na Portále farmáře v sekci: Nová podání/Jednotná žádost, žádosti AEKO a EZ/Vyšší moci na plochu s předtiskem 2023+ nebo prostřednictvím odkazu: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-jz-ovm.

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

14. 3. 2024 - Seminář "Projekty fotovoltaických elektráren na zemědělských stavbách"

1.3.2024

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2024 od 10 hodin (prezence od 9:30) v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.

» více

11. 3. 2024 - pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

1.3.2024

V pondělí 11.3.2024 od 15 hodin (cca do 17 hodin) se uskuteční v zasedací místnost na radnici MÚ Frýdlant (hlavní historická budova 1.patro) pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

» více

9. 3. 2024 - Krajská myslivecká konference 2024

19.1.2024

Blíží se krajská myslivecká konference, ještě měsíc lze hlasovat o významnou osobnost v myslivosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

01.03.
Počasí na den 01.03.
6°C / 14°C

02.03.
Počasí na den 02.03.
6°C / 12°C

03.03.
Počasí na den 03.03.
5°C / 14°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A