Ministerstvo zemědělství vydává 3. verzi Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021–2027 pro příjem žádostí v le

29.11.2023

Řídicí orgán ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem připravil 3. verzi Pravidel pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu, kde bude opět na přelomu ledna/února probíhat příjem žádostí v aktivitě 2.1.4 Kompenzace.

Na základě zkušeností s administrací Žádostí o podporu a Žádostí o platbu došlo zejména: 1) ke zvýšení maximální velikosti plochy litorálního pásma u kompenzace za zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů na 80 %, 2) k formálním úpravám v oblasti dokumentů, dokládajících nárok na požadovanou kompenzaci – doplněn plán péče a 3) došlo především ke sníží nepřiměřenost stanovené sankce za nesplnění podmínky Specifické části Pravidel u jednoho rybníka vůči celé žádosti o dotaci a dále upřesní vlastnické/nájemní vztahy k rybníkům. Do Specifické části Pravidel, kapitoly 11. Další podmínky, bylo doplněno:

v případě, že na daném rybníku nemá žadatel/příjemce upraveny vlastnické/nájemní vztahy, bude podpora snížena o kompenzace daného rybníka,
v případě, že žadatel/příjemce, jako vlastník rybníka v daném roce (rok podání žádosti o podporu) pronajme/propachtuje rybník, tak nemá na tomto rybníku nárok na podporu jednotlivých kompenzací,
žadatel/příjemce musí mít vypořádané vlastnické vztahy ke každé parcele rybníka, na který žádá kompenzace bez ohledu na zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon a jeho podmínky strpění vodního díla.


Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021–2027, 4. výzva, 3. verze, příjem leden-únor 2024 ke stažení

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

14. 3. 2024 - Seminář "Projekty fotovoltaických elektráren na zemědělských stavbách"

1.3.2024

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2024 od 10 hodin (prezence od 9:30) v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.

» více

11. 3. 2024 - pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

1.3.2024

V pondělí 11.3.2024 od 15 hodin (cca do 17 hodin) se uskuteční v zasedací místnost na radnici MÚ Frýdlant (hlavní historická budova 1.patro) pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

» více

9. 3. 2024 - Krajská myslivecká konference 2024

19.1.2024

Blíží se krajská myslivecká konference, ještě měsíc lze hlasovat o významnou osobnost v myslivosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

01.03.
Počasí na den 01.03.
6°C / 14°C

02.03.
Počasí na den 02.03.
6°C / 12°C

03.03.
Počasí na den 03.03.
5°C / 14°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A