Čtvrtá výzva OP Rybářství 2021–2027 na Kompenzace bude opět spuštěna v lednu 2024

12.1.2024

V rámci čtvrté výzvy Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitě Kompenzace.

4. výzva na aktivitu 2.1.4 Kompenzace má za cíl zajistit podporu mimoprodukčních funkcí rybníků. Jedná se o umožnění kompenzace ekonomické ztráty podniků akvakultury, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. Kompenzace za plnění akumulační a retenční funkce rybníků přispěje k zachování dobrého stavu rybníků, které slouží jako významný prvek ve zmírňování dopadů klimatické změny (sucho, povodně) a budování odolnosti v této oblasti. Plnění požadavků na ochranu přírody významně omezuje možnosti produkce. Kompenzací vzniklých ztrát dojde ke zmírnění těchto následků a k posílení environmentálního přínosu rybníkářství. Nejedná se o aktivity vedoucí k závislosti podniků na opakující se finanční kompenzaci, ale o akce vedoucí k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví, k posílení biodiverzity a snížení dopadů změny klimatu.

Přehled kompenzací

 • nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou:
  • akumulace vody v krajině nebo retenční účinek
  • zajišťování sportovních nebo rekreačních účelů
 • nařízená péče rozhodnutím či vyjádřením příslušných orgánů:
  • zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů
  • omezení vysazování amura orgány ochrany přírody
  • omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy
  • omezení aplikace minerálních nebo organických hnojiv
  • omezení aplikace vápenatých prostředků

Podpora je určena pro podniky akvakultury, které hospodaří na vodní ploše – katastrální výměra (vodní plocha) každého podporovaného rybníka nesmí být menší než 2,00 a větší než 5,00 ha. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Podpora není určena pro obce, svazky obcí, kraje a ostatní veřejnoprávní subjekty.

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021-2027, 3. verzí (dále jen „Pravidla“).

Příjem žádostí pro danou výzvu bude probíhat od 16. 1. 2024 od 9 hod.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivé aktivity přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Žádost o podporu bude žadatelům zpřístupněna nejpozději dne 5. 1. 2024
Příjem žádostí končí 5. 2. 2024 ve 13 hod.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz na stránkách Dotace/OP Rybářství na období 2021-2027/Aktivity.


Instruktážní list pro vyplňování Žádostí o podporu a indikátorů ke 4. výzvě OP Rybářství 2021–2027
3. 1. 2024

Instruktážní list pro vyplňování Žádostí o podporu a indikátorů ke 4. výzvě OP Rybářství 2021–2027 pro příjem žádostí od 16. 1. do 5. 2. 2024.

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje instruktážní list pro vyplňování Žádostí o podporu a indikátorů k aktivitě 2.1.4 Kompenzace v rámci 4. výzvy OP Rybářství 2021–2027, kde bude probíhat příjem žádostí od 16. 1. 2024 od 9 hod. Příjem žádostí končí 5. 2. 2024 ve 13 hod.

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů - 2.1.4 Kompenzace, 4. výzva, příjem leden-únor 2024 (pdf, 356 kB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

19. 5. 2025 Mezinárodní den včel

16.5.2024

Botanická zahrada v Liberci vás zve na Mezinárodní den včel

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

18.05.
Počasí na den 18.05.
11°C / 19°C

19.05.
Počasí na den 19.05.
10°C / 20°C

20.05.
Počasí na den 20.05.
11°C / 22°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A