Novela nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

27.3.2024

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 68/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela nařízení vlády byla přijaty v návaznosti na programové období společné zemědělské politiky (SZP) 2023–2027, které je v ČR realizováno od roku 2023 prostřednictvím Strategického plánu SZP.

Hlavním cílem přijaté novely nařízení vlády č. 83/2023 Sb. je zejména:

  • začlenit v rámci režimů pro klima a životní prostředí novou platbu – ekoplatba na podporu udržitelného hospodaření se živinami, a
  • provést technické úpravy a harmonizaci podmínek společně se zohledněním zkušeností z implementace nových pravidel SZP a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí a z provedených kontrol za první rok administrace přímých plateb.

Součástí je i novela nařízení vlády č. 307/2014 Sb., která reaguje zejména na zavedení nového dotačního titulu „Omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě“ a zároveň i na poznatky z praxe administrace podpor a z aplikační praxe.

Přijaté úpravy zjednoduší pravidla hospodaření pro většinu zemědělců, sníží jejich administrativní zátěž a podpoří konkurenceschopnost, a to zejména následujícími opatřeními:

  • místo 8 % neprodukčních ploch budou zemědělci moci vyčlenit pouze 5 %,
  • zemědělci nebudou omezováni ve své volbě a budou moci např. pěstovat namísto úhorů více meziplodin nebo dusík vázajících plodin a na zbytku plochy, která by měla být vyčleněna pro neprodukční plochy, budou zemědělci moci podle své volby pěstovat plodiny dle svého výrobního zaměření a konkrétních potřeb,
  • nově se v některých platbách zavádí možnost uvést plochy, na které platba poskytnuta být nemůže, např. dočasné skládky dřeva, což usnadní podání žádosti nebo podání změnové žádosti,
  • žadatel není zatěžován předkládáním dodatečných dokladů v případech, kdy je možné provést kontrolu podmínek prostřednictvím údajů z registrů. To se týká např. nově doplňovaného požadavku na zapojení do některého ze schémat kvality chovu u podpory dojnic.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

22.04.
Počasí na den 22.04.
0°C / 7°C

23.04.
Počasí na den 23.04.
2°C / 8°C

24.04.
Počasí na den 24.04.
1°C / 7°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A