Milion korun pro environmentální projekty

31.1.2006

„Základní grantový program se zaměřuje zejména na oblasti, kterým nevěnuje dostatek pozornosti stát, samospráva ani jiné nestátní zdroje. Maximální výše grantu bude tentokrát 200 000 Kč a celkově v první polovině roku 2006 rozdělíme přibližně 1 mil. Kč,“ uvedl František Brückner z Nadace Partnerství.

 

Finanční podpora nadace se soustřeďuje na praktickou činnost při ochraně přírody a krajiny, na zapojení občanů a jejich sdružení do řešení místních problémů i na projekty usilující o lepší informovanost o aktuálních problémech životního prostředí, podpůrné kampaně za prosazení změn zákonů, a zároveň činnost podporující aplikaci existující legislativy. „Důležitou prioritou je pro nás rozvoj regionů a hledání příznivé rovnováhy mezi ochranou kulturních a historických hodnot přírody a krajiny a jejich využití člověkem, tedy projekty, které mají příznivý vliv na životní prostředí a současně posilují místní ekonomiku,“ doplnil Brückner.

 

V podzimním kole kromě rozvoje klasických aktivit, jako je ekologické poradenství a vzdělávání, získaly podporu také projekty zaměřují se na konkrétní palčivá témata (kampaň Dětí Země Plzeň, jejíž cílem je poukázat na problematiku nelegálních billboardů). Nadace podpořila také praktickou ochranu přírody (například ohroženého druhu sýčka obecného) či informační kampaně (projekt Hnutí DUHA představující přírodní a turistické hodnoty Šumavy). Finanční příspěvek získala i celostátní anketa Ropák roku a pilotní projekt Pražských matek „Bezpečné cesty do škol“.

 

Výsledky jarního kola budou zveřejněny na webu Nadace Partnerství po nejbližším zasedání správní rady, přibližně 6 týdnů po uzávěrce. Druhé, podzimní kolo pak bude přijímat žádosti do 6. října 2006. Více informací a nový formulář žádosti o grant najdete na www.nadacepartnerstvi.cz.

 

 

Poznámky:

* Základní grantový program Nadace Partnerství je významným finančním zdrojem pro ekologické projekty v Česku. Zaměřuje se zejména na oblasti, kterým nevěnuje dostatek pozornosti stát, samospráva ani jiné nestátní zdroje. Hlavním cílem je podporovat účast občanů a jejich sdružení na věcech veřejných, a to prostřednictvím podpory aktivit řešících lokální i celostátní ekologické problémy. Prostředky jsou rozdělovány dvakrát ročně, jedná se celkem o přibližně 3, 5 mil. Kč za rok.

 

* Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 160 milionů korun už na 1700 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu.

 <

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Prodej brambor - odrůda Antonie

19.11.2020

ÚKZÚZ Chrastava prodává brambory odrůda Antonie. Cena 10 Kč /kg

» více

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

1.10.2020

sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

» více

Materiál na roušky

1.10.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

21.01.
Počasí na den 21.01.
0°C / 3°C

22.01.
Počasí na den 22.01.
0°C / 7°C

23.01.
Počasí na den 23.01.
0°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A