Ostatní dotace

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění

19.11.2019, Robert Erlebach

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2019.

» více


PGRLF stanovil základní sazbu podpory u programů Zemědělec a dalších

12.11.2019, Robert Erlebach

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil základní sazbu podpory u programu Zemědělec ve výši 2,30% p.a.

» více


Lesníci dostanou od Ministerstva zemědělství příspěvky na techniku k péči o lesy a lesní školky

10.6.2019, Robert Erlebach

Lesníci mohou ještě letos získat až 210 milionů korun na nákup techniky, kterou můžou využít k péči o lesy a lesní školky.

» více


SZIF začíná vydávat rozhodnutí na chov bahnic, koz a škrobové brambory

5.3.2019, redakce APIC

O dotaci na bahnice a kozy si požádalo téměř 2 900 chovatelů

» více


Limit podpory de minimis v zemědělství byl navýšen na 20 tis. EUR

26.2.2019, redakce APIC

navýšení limitu podpory de minimis v oblasti zemědělské prvovýroby pro jeden podnik v rozhodném tříletém období

» více


Změna nařízení o blokových výjimkách (ABER)

26.2.2019, redakce APIC

rovedené úpravy ABER se týkají podpory rozvoje venkova v odvětví lesnictví

» více


Stanovení sazeb podpor pro 4. čtvrtletí 2018

14.1.2019, redakce APIC

Výše sazby podpory uvedených programů se vyhlašuje po ukončení každého kalendářního čtvrtletí

» více


Program 129 310 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“

22.10.2018, Redakce APIC

Cílem programu 129 310 je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav.

» víceSnížení dotace na zmírnění škod způsobeným suchem na zemědělských plodinách v roce 2017 a pojistitelnost trvalých travních porostů

28.6.2018, Redakce APIC

Vzhledem k četným dotazům upozorňujeme žadatele, že pro přiznání dotace v plné výši je i v případě trvalých travních porostů třeba předložit potvrzení o nepojistitelnosti nejen vůči suchu, ale stejně jako u jiných plodin proti poškození jakýmkoli klimatickým jevem.Mezi takové jevy patří např. i krupobití či požár.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Materiál na roušky

1.4.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Dezinfekce na ruce

29.3.2020

Přehled firem a kontaktů, které nově vyrábí dezinfekční prostředky na ruce podle receptury doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO)

» více

DŮLEŽITÉ Z MZE PRO FIRMY

20.3.2020

Z pověření pana ministra ing. Miroslava Tomana, CSc. si Vás touto cestou dovolujeme oslovit a požádat Vás o součinnou pomoc při předcházení a řešení krizových situacích v podnicích živočišné výroby s ohledem na krizová a mimořádná opatření v České republice, která byla přijata v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

08.04.
Počasí na den 08.04.
3°C / 18°C

09.04.
Počasí na den 09.04.
4°C / 19°C

10.04.
Počasí na den 10.04.
4°C / 18°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A