Kukuřice na výrobu bioplynu

26.9.2008

Bioplyn vzniká při anaerobním rozkladu organické hmoty (hnití bez přístupu vzduchu). Specifické bakteriální kmeny rozkládají organické sloučeniny v několika stupních na metan (CH4). V mnoha zemědělských zařízeních na výrobu bioplynu představuje základní substrát kejda. Pro vyšší účinnost zařízení se však v převážné většině případů používají přídavné látky, tzv. kofermenty. Nejčastěji používaným kofermentem je kukuřice. Pro vysokou výtěžnost plynu je zajímavá zejména silážní kukuřice. Při kvašení kukuřice podíl zužitkovatelného metanu, jako měřítka kvality bioplynu, činí 50 až 65 %. Ostatní doprovodné plyny nemají žádnou výhřevnost, např. CO2, nebo je jejich přítomnost nežádoucí – hlavně plyny obsahující síru, jako H2S. Výtěžnost plynu je rozhodující měrou ovlivňována složením substrátu a typem fermentoru. Přítomnost vysokého obsahu tuků, bílkovin a uhlohydrátů v substrátu zabezpečuje nejen velké množství plynu, ale i jeho dobrou kvalitu (podíl metanu). Nejvyšší výtěžnost bioplynu je při rozkladu tuků, dále uhlohydrátů a nakonec bílkovin. Nejvyššího obsahu metanu je dosaženo při rozkladu proteinů, mírně nižšího ale porovnatelného při rozkladu tuků a nejnižšího při rozkladu uhlohydrátů. Žádná jiná kulturní rostlina však neposkytuje při úsporné jednoduché výrobní technice tak vysokou výtěžnost bioplynu (9 000 až 14 000 m3 . ha–1) a metanu (až 7 000 m3 . ha–1) jako kukuřice. Výtěžností bioplynu je s ní srovnatelná technologicky náročnější cukrovka, nižší výtěžnosti dosahují (v sestupném pořadí) trávy, krmná řepa, CCM kukuřice (zrno), zrno pšenice, brambory. U těchto plodin dosahuje podíl metanu v bioplynu výše uvedených 50–65 %, což zabezpečuje dostatečnou kvalitu bioplynu.
Polnohospodársky rok, 16, 2008, č. 15, s. 2

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.01.
Počasí na den 25.01.
-1°C / 3°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-2°C / 3°C

27.01.
Počasí na den 27.01.
-2°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A