Sida – vysoce výnosná víceletá energetická rostlina

29.9.2008

V roce 1955 byla sida (Sida hermaphrodita) pocházející ze Severní Ameriky dovezena do Polska. Od tohoto roku se datují výzkumy probíhající na Akademii zemědělských věd v Lublinu.
Jako rychle rostoucí a energeticky bohatá rostlina je sida předurčena k výrobě pelet, briket, bioplynu, metanolu, elektřiny, tepla, bioolejů, biopaliva SunDiesel atd. Porosty sidy nemají žádné zvláštní nároky na půdu a mohou být využívány 15 až 20 let. Rostliny s dobře vyvinutým kořenovým systémem v polských podmínkách bez problémů přečkávají sucho a zimní nízké teploty dosahující -35 °C.
Na jaře rostliny vytvářejí 20 až 40 odnoží, které dorůstají do výšky 4 m a mohou být na podzim nebo v zimě (podle účelu využití) sklízeny. Sklizeň může probíhat jednoduchou zemědělskou mechanizací – žacími stroji, žacími mačkači nebo sklízecími řezačkami.
Pro zpracování na bioplyn se rostliny sklízejí buď časně na podzim nebo dvakrát během vegetační periody. Nejvyšší výnos činil 100 tun biomasy . ha–1 s obsahem vlhkosti 40 až 60 %. Pro okamžité spalování nebo zpracování na pelety se musí obsah vlhkosti snížit a sklizeň musí probíhat později, za mrazivého a suchého zimního počasí.
Nižší obsah vody v rostlinách umožňuje optimální slisování, které zjednoduší transport a ušetří náklady.
Výnosy dvou- až tříletých porostů sidy se pohybují od 9 do 20 t sušiny . ha–1 ročně. Energetický potenciál činí 174 až 375 MJ na hektar a rok, výhřevnost téměř 19 MJ . kg–1.
Gemüse, 44, 2008, č. 7, s. 49–50

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.01.
Počasí na den 25.01.
-1°C / 3°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-2°C / 3°C

27.01.
Počasí na den 27.01.
-2°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A