Jsou zařízení na výrobu bioplynu konkurencí podnikům na produkci mléka?

6.9.2005

Biomasa z luk a pastvin
V posledních dvaceti letech se stav skotu v Rakousku snížil o téměř 500 000 kusů a v rocích dobré sklizně zůstalo zvířaty nevyužito okolo 500 000 až 1 000 000 tun sušiny. Tyto přebytky krmiva vznikají na extenzivních lukách a pastvinách, které jsou na strmých, obtížně přístupných a malých pozemcích. Mnoho malých podniků, které doposud tyto extenzivní plochy svými zvířaty obtížně obhospodařovaly, od toho ustupuje a přenechává tyto louky a pastviny lesu. Tyto extenzivní louky a pastviny přebírají v příznivých polohách podniky na produkci mléka pouze zřídka. Naopak v příznivých polohách dochází ke konkurenci mezi zbývajícími podniky na produkci mléka o dobře obhospodařované plochy. Nitrátová směrnice EU s horní hranicí 170 kg dusíku na hektar ze statkových hnojiv tuto poptávku, jakož i cenu za pronájem, zvyšuje. V těchto stávajících situacích podniky na výrobu bioplynu, často velkoryse koncipované, významně zvyšují a zostřují napětí v regionech.

Zařízení na výrobu bioplynu
Jako podniky na produkci mléka s vysokým standardem sahají také provozovatelé zařízení na výrobu bioplynu po energeticky bohatých lukách a pastvinách. S touto biomasou lze dosáhnout nejvyšší výtěžnosti plynu a tím dobrého ekonomického výsledku. Po plochách s pícninami, ale také plochách, na kterých se provádí více sečí, které se stejně vyskytují zvláště v nejlepších regionech s mléčným skotem, je nyní náhle podniky na výrobu bioplynu poptávka za vysoké ceny pronájmu a způsobují tak expandujícím podnikům na produkci mléka významný nedostatek krmiva a ploch. Zařízení na výrobu bioplynu, která většinou svoji biomasu získávají na odlehlých plochách, potom mají problémy s likvidací zbytků po fermentaci. Fermentace extenzivnější biomasy z luk a pastvin v zařízeních na výrobu bioplynu by byla v zásadě možná, ovšem musela by se na propagaci těchto ploch poskytovat finanční podpora.

Zařízení na výrobu bioplynu pro péči o kulturní krajinu
Právě tam, kde se počty zvířat extrémně snížily a vzniká krátkodobý přebytek krmiva, by měla zařízení na výrobu bioplynu umožňovat energetické využití těchto zdrojů, které jsou k dispozici. Potenciál nabídky biomasy je v okruhu 30 km často mimořádně vysoký. Hospodařící zemědělci nebo také kroužky majitelů strojů by měli tuto biomasu propagovat a zařízení na výrobu bioplynu za přiměřené ceny dodávat. Na reklamu by se měl vynaložit příspěvek ÖPUL (Rakouský program na podporu životního prostředí a extenzivní zemědělství chránící přírodní životní prostor). Zařízení na výrobu bioplynu by měla představovat důležitý segment v péči o nádhernou kulturní krajinu. Současná konkurence s podniky produkujícími mléko by potom byla účelným doplňkem k extenzivnímu chovu dobytka pro obhospodařování venkovského prostoru. V současné době dostávají zařízení na výrobu bioplynu v podnicích s loukami a pastvinami podniky pro produkci mléka do velkých potíží.

Účelně zhodnotit trávu
Stane-li se sluneční energie pomocí fermentace na konci elektrickou energií, je to podivuhodně uzavřený proces. Důležitost, zda biomasa přijde do fermentoru, by měla záviset na potřebě člověka po potravinách a potřebě zvířat po hodnotných druzích krmiv. Jsou-li oba požadavky odpovídajícím způsobem a dostatečnou měrou splněny, má se prosazovat látkové a energetické využití. Zařízení na výrobu bioplynu jsou dobrými zařízeními, ale v žádném případě nemají ohrožovat chov skotu. Tyto metody by měly mnohem větší měrou zhodnocovat biomasu z nevyužitých luk a pastvin.

Der fortschriftliche Landwirt, 2005, č. 5, s. 14

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

28. 11. 2023 - seminář Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2022-23 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech

16.11.2023

Tradiční, semináře, které ještě v tomto roce pořádáme, a to v úterý 28. listopadu v Praze a ve středu 6. prosince v Janovicích u Polné (namísto tradičního Lukavce)

» více

21.11. – 30.11. 2023 - seminář DNY PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ 2023: telematika, automatizace a robotika v zemědělské praxi

16.11.2023

Ve dnech 21.11. – 30.11. 2023 probíhají v jednotlivých regionech ČR „Dny precizního zemědělství 2023“. Obsahem je letos robotika, telematika a dodržování legislativních pravidel v agronomické evidenci. Účast na semináři je bezplatná.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

30.11.
Počasí na den 30.11.
-3°C / 0°C

01.12.
Počasí na den 01.12.
-4°C / 0°C

02.12.
Počasí na den 02.12.
-5°C / -1°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A