Využití solární energie

7.12.2005

To je o tři řády více než výkon, který vyrobí a spotřebuje celé lidstvo.

 

NARUŠENÁ ROVNOVÁHA

Celková výroba energie na Zemi vykazuje exponenciální nárůst a v roce 2000 již překročila hodnotu E = 1014 kWh.rok-1. Při zachování současného trendu by za necelých sto let dosáhla hodnoty E = 1017 kWh.rok-1. Takový scénář je velmi katastrofický a planeta by ho pravděpodobně neunesla, neboť kromě samotné výroby energie musíme uvážit i dobře známé a často diskutované následné druhotné jevy, jako jsou exhalace nežádoucích i jedovatých plynů a popílku, radioaktivní odpad, emise skleníkových plynů, kyselé deště, celosvětové oteplování a tání ledovců. Obsah CO2 v atmosféře vzrůstá o 0,4 % ročně a obsah metanu roste ještě rychleji. Skleníkový efekt je pravděpodobným důvodem probíhajících klimatických změn spojených s velkým nebezpečím. Skleníkové plyny totiž pohlcují infračervené záření vyzářené z povrchu země a částečně ho vrací zpět. Narušují tak rovnováhu mezi energií, kterou země přijímá a kterou vydává.

 

Uhelná elektrárna s výkonem P = 1000 MW zamoří atmosféru přibližně 1010 kg CO2 ročně, a to nemluvě o dalších plynech, jako např. SO2 a popílku, které v určité míře unikají i v případě vybavení bloku kvalitním odsířením a odlučovači popílku, způsobují kyselé deště a snížení pH půdy i vodních ploch. Není však dosud jednoznačně prokázáno, že lidská činnost je hlavním důvodem všech klimatických změn. I v minulosti zde totiž probíhaly bouřlivé změny klimatu a kolísání hladiny oceánu až o 100 m s časovými periodami řádově tisíc let.

 

PROGNÓZY DALŠÍHO VÝVOJE

Naději nám dávají prognózy, jež říkají, že výroba energie se nasytí např. zaváděním úspornějších technologií a křivka se bude asymptoticky blížit k hodnotě E = 1016 kWh.rok-1, které nikdy nedosáhne. Takový vývoj by snad mohl být přijatelný i z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Předpovědi se pohybují v širokých mezích, a až následující století ukáže, jaká bude realita.

 

Podle většiny prognóz dosáhla v současné době spotřeba ropy svého maxima a od roku 2010 by se měla výrazně snižovat. Současné prudké zvýšení cen by mohlo toto snižování ještě urychlit. Za padesát let by měla hodnota klesnout na polovinu současné spotřeby. Spotřeba uhlí by měla začít klesat kolem roku 2040. Naopak výroba a využití solární energie prudce roste a kolem roku 2040 už by měl být podíl solární energie na celosvětové výrobě energie ze všech zdrojů největší.

 

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Vývoj ovlivňují dotační politiky států. Například Spolková republika Německo díky dotacím spotře

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

23. -25. 8. 2024 - Kurz pro začínající včelaře

16.7.2024

Pobytový kurz: Termín 23. -25. srpna 2024 (pobytový Pá-Ne), Místo konání Penzion Svět pod Ještědem - Hoření paseky a Včelí Farma Smržov

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.07.
Počasí na den 24.07.
13°C / 22°C

25.07.
Počasí na den 25.07.
10°C / 24°C

26.07.
Počasí na den 26.07.
14°C / 27°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A