Energie s vůní dřeva

31.1.2006

Jedna inženýrsko-dodavatelská firma z jižní Moravy přišla se zajímavým investičním záměrem vybudovat energetický blok pro společnou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelného zdroje – odpadního dřeva z truhlářské výroby. Blok umístili přímo v areálu truhlářství, aby minimalizovali dopravní náklady. Elektrickou energii prodávají do sítě rozvodného podniku a tepla využívají k sušení dřeva a k vytápění.

 

DOTACE SPLÁCÍ ÚVĚR

Realizace zmíněného zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla je prvním komerčně využitelným projektem tohoto druhu v České republice. Kromě vlastního technologického řešení je výjimečná výhodnou strukturou financování. Z celkových nákladů ve výši 6,5 milionu korun totiž firma uhradila z vlastních zdrojů jen 2,3 milionu korun. Zbylé 4,2 milionu korun pokryl v rámci programu FINESA úvěr od České spořitelny poskytnutý na sedm let s pevnou úrokovou sazbou a zejména s možností předčasné splátky ve výši očekávané dotace.

 

Program FINESA (FINancování Energii Spořicích Aplikací) umožňuje získat úvěr na financování energeticky úsporných investic. Česká spořitelna ho nabízí ve spolupráci s Mezinárodní finanční korporací (IFC) ze skupiny Světové banky. Kouzlo programu spočívá v tom, že IFC, která se může pochlubit nejvyšším ratingem AAA, garantuje až 50 % výše dluhu. Banka pak po investorovi požaduje zajištění pouze poloviny úvěru, což výrazně usnadní rozjezd podobných projektů malými či středně velkými podniky, které nemají dostatečný majetek na ručení. Výhodnost financování, jež si vybrala zmíněná jihomoravská firma, však nespočívala pouze v převzetí poloviny ručitelského závazku Mezinárodní finanční korporací, ale i ve využití strukturálních fondů Evropské unie. Investor si totiž současně zažádal o dotaci z Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), který se věnuje i obnovitelným zdrojům. Dotace ve výši 1,7 milionu korun byla firmě přiznána jako vůbec první schválené rozhodnutí v daném dotačním programu.

 

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

Klíčovou součástí politiky Unie v této oblasti je energetická účinnost. Všeobecně se soudí, že Evropská unie může ušetřit až 20 % své energetické spotřeby. Zelená kniha EU mimo jiné uvádí, že bez dodatečných opatření by spotřeba energie v Unii v příštích 15 letech stoupla minimálně o 10 %.

 

Nemenší důraz klade energetická politika EU na liberalizaci energetických trhů s cílem posílit konkurenci a snížit ceny. Unie se stala nejvíce integrovaným energetickým trhem na světě. Od července 2004 se otevřely trhy plynem a elektřinou pro veškeré podnikové zákazníky a od července 2007 se otevřou i pro domácnosti. Zatímco některé země (například Velká Británie u plynu i elektřiny a skandinávské země u elektřiny) disponují dostatečně rozvinutými trhy s výslednými nízkými cenami, u jiných zemí, včetně Česka, jsou výsl

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Prodej brambor - odrůda Antonie

19.11.2020

ÚKZÚZ Chrastava prodává brambory odrůda Antonie. Cena 10 Kč /kg

» více

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

1.10.2020

sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

» více

Materiál na roušky

1.10.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.01.
Počasí na den 24.01.
-3°C / 2°C

25.01.
Počasí na den 25.01.
-4°C / 0°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-5°C / 0°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A