ÚKZÚZ spustil novou prognózu plísně

3.6.2020

Od začátku června 2020 je pro veřejnost spuštěna prognóza výskytu plísně brambor v responzivním designu na Rostlinolékařském portále. Doposud byla k dispozici prognóza na stránkách ÚKZÚZ, nově jej lze najít ve výčtu informací k plísni brambor.

Prognóza plísně bramboru (Phytophtora infestans) je postavena na metodě BLITECAST (Late Blight Forecast). Metoda je postavena na vyhodnocení tzv. srážkově příznivých dnů, které ovlivňují vývoj patogenu (dáno teplotou vzduchu a denních úhrnů srážek). První výskyt choroby je pak předpovězen 7 až 14 dní po dosažení 10 po sobě následujících srážkově příznivých dnů. V rámci prognózy se vyhodnocuje též tzv. stupeň nebezpečí, který pracuje navíc s hodnotami relativní vlhkosti vzduchu. Signalizace prvního ošetření je postavena na tom, která podmínka bude splněna dříve, zda kumulativní hodnota stupně nebezpečí nebo počet srážkově příznivých dnů. Počátkem vyhodnocování prognózy je den vzcházení porostu. 

Výstupem modelu je též zhodnocení rizika dalšího šíření plísně bramboru. Z počtu srážkově příznivých dnů a z hodnoty stupně nebezpečí hodnocených vždy po uplynutí 7 dnů počínaje dnem předpovědi prvního výskytu se určí míra rizika a doporučení pro ošetření (extenzivní či intenzivní).  

Metoda prognózy plísně zveřejněná na stránkách ÚKZÚZ do roku 2020 v sobě zahrnovala též metodu negativní prognózy, ale v posledních letech se vlivem změn klimatu stala velmi nepřesnou.

Aktuální situaci k výskytu plísně brambor je možné sledovat na Rostlinolékařském portálu v aplikaci Mapy výskytu nebo  Aktuální výskyty v okrese. Prognóza výskytu plísně je dostupná v rámci nabízených informací k plísni bramboru.

Mapa prognózy výskytu plísně bramboru na konci května 2020:

Kde lze najít informace k prognóze plísně bramboru na RL Portálu?


Zdroj: UKZÚZ
Autor: Vladimíra Pachlová

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

17. 11. 2022 - Setkání chovatelů poštovních holubů a včelařů

1.11.2022

Zveme vás na Setkání chovatelů poštovních holubů a včelařů, které se koná 17. 11. 2022 od 15:00 v táborové základně v Jindřichovicích pod Smrkem

» více

Spuštění portálu farmáře pro 15. kolo příjmu žádostí programu rozvoje venkova 2014-2020

20.9.2022

Příjem žádostí 15. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře) probíhá od 4. října 2022 od 8 hodin do 25. října 2022 do 18 hodin.

» více

28. 9. 2022 - Svatováclavský nákupní trh ovcí a koz

16.9.2022

Akce s doprovodným programem probíhá od 9:00 na kozí farmě v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.09.
Počasí na den 25.09.
8°C / 17°C

26.09.
Počasí na den 26.09.
6°C / 16°C

27.09.
Počasí na den 27.09.
6°C / 13°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A