Nejnovější články na APIC.cz

Informace chovatelům

30.8.2004, Robert Erlebach

Cenový vývoj a názory. Poskytnuto CENTROODBYTem - národním odbytovým družstvem. Zajímavé.

» více


Na světě jsou další návrhy novelizace vyhlášek

6.8.2004, redakce APIC

Novelizace vyhlášek a vládních nařízení se přímo dotýkají zemědělských a potravinářských subjektů a je třeba se s nimi dopředu seznámit.

» více


ZELENÁ NAFTA - dohoda mezi celní správou a MZe ČR

20.7.2004, redakce APIC

Důležité . Byla uskutečněna dohoda mezi celní správou a MZe ČR v administraci zelené nafty

» více


Jak mají být zprávně označována hospodářská zvířata ???

13.7.2004, redakce APIC

Krajská veterinární správa Liberec upozorňuje, že do konce roku musí být hospodářská zvířata označena dle standardů EU.

» více


Novela nařízení vlády k přechodnému období potravinářských podniků v rámci přistoupení ke standardům EU

8.7.2004, redakce APIC

V našem kraji některé potravinářské podniky požádaly o tzv. přechodné období pro aplikaci standardů EU

» více


Příjem žádostí z Horizontálního plánu rozvoje na opatření 3.4.2. Založení porostů rychlerostoucích bylin určených k energetickému využití

28.6.2004, redakce APIC

Vládní nařízení k Opatření 3.4.2. Založení porostů rychlerostoucích bylin určených k energetickému využití, právě vyšlo a je k dispozici jak na Okresní agrární komoře Jablonec nad Nisou, liberec tak i na ZA - PÚ Liberec

» více


Specální nájemní smlouvy uzavírané mezi nájemci zemědělské půdy ( žadateli o opatření z HRDP) a PF ČR.

16.6.2004, redakce APIC

Na základě podaných žádostí na opatření HRDP, mohou nájemci zemědělské půdy, kterou mají pranajatou od PF ČR s ním uzavřít speciální nájemní smlouvu, která zaručuje dodržení závazků o pětiletém plnění uzavřených opatření.

» více


HRDP - Dotační titul - Zalesňování

16.6.2004, redakce APIC

Jedno z opatření z Horizontálního plánu rozvoje venkoéva a multifunkčního zemědělství, je dotační titul ZALESŇOVÁNÍ. Přinášíme vám podrobné podmínky tohoto titulu Nařízením vlády ČR číslo 308/2004 Sb. ze dne 24.5.2004

» více


Uzavírání dodatků nájemních smluv mezi nájemci a Pozemkovým fondem ČR

4.6.2004, redakce APIC

Ministerstvo zemědělství a Pozemkový fond ČR uzavřeli dohodu o uzavírání dodatků nájemních smluv mezi nájemci a Pozemkovým fondem ČR na základě přihlášení se k dotačním titulům HRDP - agroenviromnetální opatření.

» více


HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova

26.5.2004, redakce APIC

Priority Horizontálního plánu rozvoje venkova „Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů” bude dosaženo následujícími opatřeními, která jsou zpracována s odvoláním na příslušné kapitoly a články Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999: Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Agro-environmentální opatření, Lesnictví, Zakládání skupin výrobců a Technická pomoc.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

28. 9. 2023 - XVIII. ročník Svatováclavský nákupní trh ovcí a koz

18.9.2023

Akce s doprovodným programem probíhá od 9:00 na kozí farmě v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

28.09.
Počasí na den 28.09.
11°C / 24°C

29.09.
Počasí na den 29.09.
12°C / 24°C

30.09.
Počasí na den 30.09.
11°C / 20°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A